Möjligt bygga giftfritt enligt studie

Publicerad 13 nov 2015, 10:45

Potentialen att bygga med ett minimerat innehåll av farliga ämnen är stor. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört tillsammans med Skanska och Trafikverket. I pilotprojekten klarade 85 procent av produkterna de ställda miljökraven.
– Men ska vi nå hundra procent behövs det fler åtgärder, bland annat behöver vi underlätta informationsinsamlingen om det kemiska innehållet i varor, säger Sussi Wetterlin, vd för IVL:s dotterbolag Basta, i ett pressmeddelande.

Basta driver en av branschens största databaser med giftfria byggprodukter. I dag finns mer än 20 000 produkter som klarar hårt ställda miljökrav i Basta-systemet.

Tre pilotprojekt har utgjort kärnan för projektet ”Bygga med Basta”: Riksväg 49, Driftområde Nordvärmland, samt en garagebyggnad på Nya Karolinska i Solna. Syftet har varit att ta reda på hur långt det är möjligt att bygga utan farliga ämnen.

Resultatet publiceras nu i en rapport som visar att i de tre pilotprojekten klarar över 85 procent av varorna Basta-kriterierna. Av de använda kemiska produkterna klarar över 60 procent Bastas krav.

Produktgrupper som generellt klarade kriterierna var ofta enkla, icke-sammansatta produkter, till exempel geotextil, asfalt, vägmärken och armeringsstål samt bland kemiska produkter som vägsalt och fabriksbetong. Produktgrupper som däremot hade det generellt svårare var bland annat relining-produkter, elektronik och tekniskt specialiserade kemiska produkter.

– Genom att identifiera produktgrupper som generellt har svårt att klara av uppställda kriterier blir det tydligare vad som behöver göras och lättare att ställa mer aktiva krav, säger Malin Kotake på Trafikverket, i pressmeddelandet.

– Det är tydligt att man behöver ha krav redan i inköpsskedet för att leverantören ska kunna tillhandahåll den information som krävs, säger Carl Enqvist på Skanska, i pressmeddelandet.

En annan viktig erfarenhet från studien är att materialvalsfrågan bör finnas med från start i projekten, helst i designfasen, för att man så tidigt som möjligt ska kunna säkerställa att giftfria produkter finns att tillgå.

Läs rapporten här.