Länsstyrelsen tas bort som instansnivå

Publicerad 26 nov 2015, 12:29

Regeringen har i dag överlämnat propositionen ”En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser” till riksdagen. Propositionen syftar till att effektivisera byggprocessen genom att ta bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner.

Effektiviserad byggprocess leder till snabbare byggstart. Det är regeringens huvudsakliga syfte med förslagen i propositionen ”En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser”.

Som VVS-Forum tidigare skrivit om är ett konkret förslag att ta bort ta bort länsstyrelserna som instansnivå för att möjliggöra en snabbare, enklare och billigare planprocess, framför allt när det gäller överklagande av detaljplaner. Prövningen ska i stället göras direkt av Mark- och miljödomstolen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.