Ett helt jämställt företag

Publicerad 26 nov 2015, 09:35

Cramo, som hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin, siktar på att bli ett helt jämställt företag. Delmålet är att ha minst en kvinna på varje depå senast vid utgången av 2016.
– Företaget ser även en större lönsamhet i depåer med fler kvinnliga medarbetare, säger Ingrid Hollertz, HR-chef på Cramo, i ett pressmeddelande.

Cramo menar att ökad jämställdhet är en nyckelfråga för att utveckla en mer effektiv och attraktiv arbetsplats.

– Vi välkomnar Byggnads och Byggchefernas gemensamma kampanj för en mer jämställd byggbransch, säger Göran Carlson, vd på Cramo, i pressmeddelande.

Andelen kvinnor i Cramos depåverksamhet är i dag 11 procent.

– Det är på tok för lite, men i varje fall bättre än genomsnittet i byggbranschen. För att behålla de kvinnor som redan arbetar på Cramo startar vi kvinnliga nätverk i alla regioner. Här räknar vi med att engagemanget i affärsnätverket Klara K ska ge både kunskap och inspiration, säger Ingrid Hollertz, i pressmeddelandet.

För att locka och behålla fler kvinnor arbetar Cramo med bland annat följande projekt:

  • Ett samarbete med ett rekryteringsföretag som hjälper till att hitta fler kvinnor till Cramos arbetsplatser.
  • En karriärsida som lyfter fram kvinnliga medarbetare som goda exempel.
  • En ny kollektion arbetskläder som är bättre anpassade för kvinnor.