VVS Företagen och EIO bildar Installatörsföretagen

Publicerad 26 okt 2015, 09:37

De båda bransch- och arbetsgivarorganisationerna VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, sjösätter den 1 januari 2016 det gemensamma servicebolaget Installatörsföretagen. I mitten av december flyttar personalen till ett gemensamt kansli på Södermalm i Stockholm. Att få starkare genomslag för installationerna inom bygg är ett av de drivande motiven. 

VVS Företagen och EIO har i dag en rad likheter som bedöms skapa goda förutsättningar för ett nära samarbete. De har bland annat en likartad medlemsstruktur, ett gemensamt centralt kollektivavtal för tjänstemän och är placerade inom Svenskt Näringslivs Bygg- och installationssektor.

Arbetet med det nya servicebolaget har pågått i snart ett år. Under sommaren bemannades det nya bolaget där styrelse och vd är utsedda. Vd blir EIO:s nuvarande vd, Jan Siezing, och ordförande blir Anders Mattsson, nuvarande ordförande i VVS Företagen. Installatörsföretagens uppdrag blir att skapa ökad medlemsnytta genom att möta och påverka en framtida utveckling av installationsbranschen.

Inledningsvis är Installatörsföretagen ett paraplynamn för föreningarna VVS Företagen och EIO, men tanken är att det även ska inbjuda till att fler närliggande branschområden ska kunna bli medlemmar och samlas under ett och samma installatörstak, skriver de båda organisationerna på sina webbplatser.

Under hösten har ett arbete med att ta fram en plattform för det nya varumärket startat, vars första del ska vara klart till den 1 januari 2016.

– I dag erbjuder våra medlemsföretag ett bredare utbud av tjänster som går bortom den traditionella indelningen av VVS och elteknik. Att samla resurserna i ett gemensamt servicebolag innebär bättre stöd till våra medlemmar, säger Anders Mattsson, styrelseordförande i VVS Företagen och i nya Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Läs mer om det gemensamma servicebolaget, Installatörsföretagen, här.