Logga in

”Västsveriges smartaste fastighet”

Publicerad
4 sep 2015, 16:24

Tennet i Göteborg korades den 2 september till ”Västsveriges smartaste fastighet” i samband med Fastighetsmässan på Svenska Mässan i samma stad. Platzer Fastigheter står bakom det vinnande konceptet där bland annat snålspolande armaturer och fjärrkyla/frikyla ingår. 

Fastigheten Gullbergsvass 5:26, som i dagligt tal kallas för Tennet, består av en byggnad från 2001 och en som stod klar hösten 2013. Tennet fick 2014 den högsta miljöklassningen,”Platinum”, enligt LEED. Vid certifieringen bedömdes bland annat närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material, inomhusklimat, innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

Exempel på smart teknik som finns installerad i fastigheten:

  • Snålspolande armaturer, blandarna på de allmänna WC-grupperna är sensorstyrda.
  • Kylanläggningen kombinerar fjärrkyla och frikyla, när det finns kylbehov inomhus och det är kallt utomhus används kylan i luften utomhus istället för fjärrkylan.
  • I ljusgården finns solavskärmning som samtidigt är solceller som genererar el, ungefär 25 000 kWh på ett år.
  • Akustisk styrning av belysningen i garaget tillsammans med dagsljuskompenserad belysning i ljusgården.

I ljusgården finns dessutom ett stort träd som omvandlar koldioxid till syre och förbättrar luftkvaliteten där.

Vid ny- och ombyggnaden av Tennet 2011–2013 svarade Bengt Dahlgren AB för VVS-projekteringen, Kinnaföretaget Svenssons Rörinstallation installerade VS och LH Ventteknik stod för luftbehandlingsinstallationerna.

Bakom hållbarhetspriset ”Västsveriges smartaste fastighet” står Fastighetsmässan och Fastighetsägarna.