Logga in

Maskintillverkare slarvar med vibrationsvärden

Publicerad
11 okt 2013, 08:57

Slagborrar, vinkelslipar och andra maskiner som skakar kan ge skador som ”vita fingrar”. Ändå brister 30 procent av bruksanvisningarna när det gäller vibrationsvärden. Det visar en genomgång som Arbetsmiljöverket gjort.

Tre procent av kvinnorna och femton procent av männen utsattes minst en fjärdedel av sin arbetstid för vibrationer från handverktyg. Det visar arbetsmiljöundersökningen år 2011. Bygg- och anläggningsarbetare, maskin- och motorreparatörer samt gjutare, svetsare och plåtslagare är särskilt exponerade.

Nu har Arbetsmiljöverket kontrollerat bruksanvisningar till handhållna vibrerande maskiner som slagborrmaskiner, vinkelslipar och sticksågar.

– Vår undersökning visar på stora brister, trots att tillverkare och importörer har ett ansvar enligt lag att se till att korrekta vibrationsvärden finns med i bruksanvisningarna, säger Monica Torgrip, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Trettio procent av de granskade maskinerna har brister i bruksanvisningarna, visar Arbetsmiljöverkets genomgång. I många fall finns det inga vibrationsvärden alls. Buller- och vibrationsvärden saknas också i de flesta fall på företagens webbplatser, fast dessa värden ska finnas med även i säljmaterial, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Kärlskador som ”vita fingrar”, muskel-, skelett-, nerv- och ledskador är exempel på vad som kan drabba de som arbetar med vibrerande maskiner. Domningar, stickningar och sämre känsel och funktion i fingrar och händer är exempel på symptom.

Arbetsmiljöverket menar att utan kunskaper om vibrationsvärdena för olika maskiner, blir det svårare för arbetsgivaren att göra en riskbedömning, vilket ökar risken för skador i yrkeslivet.

Totalt ingick 1 343 maskiner i granskningen. Urvalet gjordes bland maskiner där det finns särskilt stor risk för att människor skadar sig i sitt arbete.