”Machokulturen i byggbranschen ska utrotas”

Publicerad 3 jul 2013, 11:35

Varannan anställd i byggbranschen anser att arbetsmiljön är grabbig och att det råder en machokultur som också har en negativ inställning till homosexuella. Det visar Byggchefernas enkätundersökning Byggbarometern 2013 som presenterades på onsdagen i Almedalen.

I Visby gamla hamn i en ombyggd byggbod med skyltdockor på taket endast iklädda bygghjälmar bjöd Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier (BI) och Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna in olika aktörer för att utrota den rådande machokulturen inom byggbranschen.

Lars Bergqvist började med att presentera den nya enkätundersökningen Byggbarometern 2013 som bygger på intervjuer med 1 415 anställda i fastighets- och byggbranschen. De svarande är personer inom produktion, arbetsledare nära produktion och övriga med chefsbefattning.

Varannan av de svarande anser att kvinnor och män behandlas olika i byggbranschen. 52 procent av alla tillfrågade anser att arbetsmiljön kännetecknas av en grabbig attityd med ett tufft arbetsklimat.

Dessutom menar närmare hälften av de svarande (49 procent) att det finns en inställning att kvinnor inte lämpar sig lika bra som män inom byggbranschen.

Bland kvinnor är siffran 58 procent, det vill säga sex av tio kvinnor upplever att klimatet på byggföretaget är grabbigt.

Det är framför allt de yngre kvinnorna som uppger att det råder en machokultur på arbetsplatsen. Två av tre yngre kvinnor (68 procent) anser att män och kvinnor behandlas olika. Något som bara fyra av tio (42 procent) av de äldre männen och männen i chefsställning håller med om. Fyra av tio manliga chefer anser att machokulturen är historia, att den fanns tidigare men inte längre.

44 procent upplever att det finns en negativ inställning och fördomar mot homosexuella. En majoritet av de svarande anger att dessa attityder finns i produktion (53 procent).
Men närmare en tredjedel anger att attityden också finns hos ledningen och på kontoren (29 procent).

– Jag har en kvinnlig bekant som tittade på skyddskläder på Nordbygg-mässan tillsammans med tre manliga arbetskamrater. Männen fick varsin hammare, kvinnan fick ett paket med texten ”de säkraste skyddskläderna”. Paketet visade sig innehålla en kondom. Det är inte humor, utan macho, sa Ola Månsson som tycker att machokulturen ska utrotas en gång för alla.

BI drog i februari i år igång ett mentorprogram för kvinnliga chefer inom byggbranschen för att få fram fler kvinnor till ledande befattningar i byggbranschen.