Stor risk för bakterier i duschen

Publicerad 17 sep 2009, 11:34

I vattnet som blir kvar i duschmunstycket utvecklas bakterier i höga koncentrationer som man kan få i ansiktet vid nästa duschning enligt en amerikansk forskningsstudie.

Enligt Ny Tekniks nätupplaga har forskare vid University of Colorado undersökt ett femtiotal duschmunstycken från hem, hotell och offentliga anläggningar i nio amerikanska städer. De fann att 30 procent av munstyckena innehöll kraftigt höjda halter av Mycobacterium Avium, en sjukdomsframkallande bakterie som påverkar lungorna.

Forskargruppen, ledd av professor Norman Pace, konstaterar att bakterien samlas på insidan av duschmunstycket i en slemmig biofilm. Koncentrationen är hundra gånger högre än i vanligt kommunalt dricksvatten. För normalt friska personer behöver bakterierna inte utgöra någon fara, men personer med nedsatt immunförsvar är i riskgruppen, anser forskarna i Colorado enligt Ny Teknik.

En slutsats forskarna har dragit av undersökningen är att bakterierna lättare ansamlas i duschmunstycken av plast än munstycken av metall. Studier som Norman Pace tidigare utfört visar att inomhusluft i storstäder innehåller omkring 1 miljon bakterier per kubikmeter och vatten från det kommunala vattenledningsnätet innehåller 10 miljoner bakterier per kubikmeter.