Logga in

Kan vårt konsultbolag bli medlem i Säker Vatten?

Publicerad
20 mar 2024, 06:00
| Uppdaterad
19 mar 2024

Konsultbolaget vill bli medlemmar i Säker Vatten då en av de anställda gått utbildningen. Är det möjligt? Sandra Jansson på Säker Vatten svarar.

Fråga: Jag driver ett konsultbolag med tre anställda. En av dem har utbildning i Säker Vatteninstallation och vi följer Säker Vattens regler när vi projekterar. Kan vi då bli auktoriserade eller vad krävs mer?

Svar: Det är en fråga som finns tydligt reglerad. Det som krävs för att ett konsultföretag ska bli auktoriserat är att:

  1. Företaget åtar sig att följa gällande branschregler Säker Vatteninstallation samt avsiktsförklaring.
  2. Företaget har giltig konsultförsäkring enligt ABK, med ansvarsförsäkring på minst 10 miljoner kronor.
  3. Anställda VS-projektörer på företaget har giltig utbildning i Branschregler Säker Vatteninstallation.