Logga in

Kostnaderna för VVS-material stiger

Publicerad
16 jan 2023, 16:16

VVS- och elmaterial tillhör de byggmaterial som ökat allra mest i pris under december 2022 jämfört med samma period föregående år – kostnadsökningen för installationsmaterial var totalt 15,6 procent.

Byggkostnadsindex har jämfört kostnaderna under december 2022 jämfört med december 2021 för ett antal byggmaterial. Däribland el- och VVS-material.

Kostnaderna för byggmaterial stiger. VVS-material har ökat kraftigt
VVS-kostnader ökar mest av alla byggmaterial

Då gäller det att gå in i nya projekt med rätt strategier
Skenande materialpriser utmanar installationsbranschen

De senaste siffrorna som presenteras i dag måndag visar att det bara var armeringsstål (27,1 procent) och golvmaterial (28,4 procent) som hade högre kostnadsökningar än installationsmaterial december 2022 jämfört med december 2021.

Kostnadsökningen för VVS-material var 12 procent under december 2022 jämfört med december 2021.

På ett år har byggkostnaden för ett flerbostadshus stigit med 15,6 procent. Det kan slå mot byggandet i stort och antalet uppdrag för installatörer. De senaste prognoserna talar om en kraftig inbromsning av byggtakten.

SCB:s Byggkostnadsindex visar också att entreprenörernas kostnader steg med 10,9 procent och att byggherrekostnaderna steg med hela 39,0 procent. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader, som steg med 138,0 procent.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 33,2 procent under 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 99,4 respektive 28,2 procent.

Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna steg med 16,0 respektive 6,7 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

I anbudsskedet finns möjlighet att försäkra sig om ersättning för kommande prishöjningar.
Juristens råd för att få betalt för materialprishöjningarna

Totalt ökade kostnaderna för byggmaterial med närmare 13,7 procent i december 2022 jämfört med december 2021.

FÖRÄNDRINGAR EFTER VARUSLAG, DECEMBER 2022 JÄMFÖRT MED DECEMBER 2021

Varuslag
 dec 2021–dec 2022
Golvmaterial28,4
Armeringsstål27,1
Elmateriel19,2
Järn och stål*18,0
Övrigt byggmaterial **17,7
Betongvaror12,7
VVS-material12,0
Vitvaror11,8
Snickerier11,4
Material för målning3,8
Trävaror– 11,6
Summa för byggmaterial13,7

* Inklusive armeringsstål

**här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Källa: SCB

Läs mer om SCB:s statistik om byggkostnader här.