Logga in

Vad krävs för att få till ett bra stambyte?

Publicerad
25 maj 2022, 06:00
| Uppdaterad
27 maj 2022

Vi frågade tre installatörer om hur man lyckas med stambytet.

Johan Jansson, Jimmys VVS

Johan Jansson, Jimmys VVS, Ludvika
– Självklart är det viktigt att ha duktig arbetskraft och bra grejer. Dessutom är en förutsättning att man har en bra underentreprenör. Udda dimensioner och asbest kan vara problem som uppstår vid stambyten.

Jonathan Becker, Åstorps Rör.

Jonathan Becker, åstorps rör, Helsingborg
– Det beror på vilken typ av stambyte som man menar. Vi gör alla typer av stambyten, bland annat där de boende bor kvar. Där krävs planering och information för att det ska fungera bra. Det är helt avgörande. Om man flyttar ut hyresgästerna kan man tömma hela systemet. Vid kvarboende är ju vattnet på och då finns det risk att man borrar i befintliga ledningar, håltagning är ett annat kritiskt moment.

Thomas Karlsson, Brion Rör, Göteborg
– En realistisk tidplan som alla inblandade, både hantverkare och hyresgäster, är införstådda i. Tidplanen måste följas för börjar det balla ur blir det tokigt för alla eftersom man är så beroende av varandras arbeten. Dessutom är renhållningen på bygget väldigt viktig för en bra arbetsmiljö, eftersom det blir mycket damm.