Logga in

Här är installatörsfrågorna i årets motionsflod

Publicerad
8 okt 2020, 10:18
| Uppdaterad
3 apr 2021

Fri elbilsparkering och krav på F-skatt för underentreprenörer vid rotavdrag är några exempel på riksdagsmotioner som berör installationsbranschen.

VVS-Forum har tagit ett dopp i årets motionsflod och valt ut 25 motioner som berör installatörer.

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Här finns allt från krav på byggande av nya skyddsrum till att rädda igelkottar från robotgräsklippare.

På knappt en månad har hela 3 655 motioner lämnats in, vilket är drygt tio procent fler än 2019.

Leif Nysmed (S-riksdagsledamot).
Leif Nysmed (S).

Solenergi och rotavdraget är aktuella frågor som flera av motionärerna, med olika partifärger, vill satsa mer på.

Några motioner är favoriter i repris, de var uppe för behandling redan förra året. Just rotavdraget är en sådan återkommande fråga, men den här aspekten är ny:

Helena Lindahl (C)-riksdagsledamot.
Helena Lindahl (C).

”I dag ställs det krav på att företag som utför arbeten i Sverige som berättigar till rotavdrag, ska ha F-skatt. Detta gäller dock inte eventuella underentreprenörer som anlitas för att faktiskt utföra arbetet med rot, vilket kan tyckas vara anmärkningsvärt. Kravet borde rimligtvis vara att även underentreprenörer ska ha giltig F-skatt för att rotavdrag ska utbetalas”, skriver socialdemokraterna Leif Nysmed, Björn Peterson och Lars Mejern Larsson i sin motion.

Vätgas är också en fråga som går över blockgränsen och som alla vill ha mer utav. Moderaten Lars Hjelmered tycker att det är dags att ta fram en nationell strategi för vätgas.

Centerpartisterna Helena Lindahl och Peter Helander vill utvidga rotavdraget till att även omfatta byte av avloppsanläggning.

Här är ett axplock med förslag från de folkvalda

 • Gratis parkering för elbilar i hela landet, Markus Wiechel m fl (SD).
 • Ändra på bokstavsbeteckningen på registreringsskylten för att synliggöra el- och gasbilar, Rickard Nordin (C).
 • Inrätta en nationell rådgivning med information om tekniska lösningar för enskilda avlopp, Nina Lundström m fl (L).
 • Utred om radonstödet kan vara en del av rotavdraget, Larry Söder m fl (KD).
 • Kräv F-skatt av underentreprenörer vid rotavdrag, Leif Nysmed (S).
 • Ta fram en nationell vätgasstrategi, Lars Hjelmered (M).
 • Bygg bort bostadsbristen för studenter och inför nya former av hyreskontrakt, Emma Hult m fl (MP).

FAKTA/MOTIONER

 • När en motion kommit in till riksdagen lämnas den till det riksdagsutskott som ansvarar för området som motionen tar upp.
 • Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta om motionen.
 • För många av motionerna startar utskotten det här arbetet först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen.
 • På riksdagen.se publiceras beslutsdatum för respektive motion så snart tidpunkten är bestämd.

Läs också:
Här finns alla 3 655 riksdagsmotioner