Logga in

Varför får värmepumpen LED-lamporna att flimra?

Publicerad
29 sep 2020, 06:00

När värmepumpens utedel drar igång börjar de dimrade LED-lamporna flimra. Något som förbryllar elektrikern som installerat dem.

För en tid sedan satte elektrikern Henrik Eriksson in trådlösa, dimningsbara LED-lampor –styrda med hjälp av smarta hem-systemet Plejd – i ett nytt hus.

Fler värmepumpsmysterier: Varför rusade eltaxan efter värmepumpsinstallationen?

Felmeddelanden från bergvärmepumpen förbryllade installatören

 Några veckor senare installerades även en luft-vattenvärmepump. Då upptäckte han att LED-lamporna började flimra så snart värmepumpens utedel startade.

LED-lamporna flimrar mest i mittläget, och inte så mycket vid lågt eller fullt ljus. Värmepumpens utedel är enfas.

”Det är svårt att säga exakt vad felet är, utan att ha gjort mätningar på plats. Men jag skulle börja med att mäta strömmen till värmepumpen.”
Sarah Rönnberg, professor

Sarah Rönnberg, biträdande professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå, säger att ett svagt elnät kan ligga bakom flimret. Då kan en stor variation i strömmen under kort tid, som när en värmepump drar igång, ge ändringar i spänning som leder till flimmer.

Sarah Rönnberg– Det är svårt att säga exakt vad felet är, utan att ha gjort mätningar på plats. Men jag skulle börja med att mäta strömmen till värmepumpen. Och kolla vad det är för kortslutningsimpedans till fastigheten.

Hon berättar också att värmepumpar skickar ut högfrekventa störningar, så kallade supratoner, på nätet. Hur mycket det stör beror bland annat på avståndet mellan utrustningen och lamporna. Störningen behöver inte finnas där hela tiden, utan beror på vilka frekvenser som skickas ut.

Sarah Rönnberg säger att installationerna står inför en hel del utmaningar nu, i och med att många nya apparater växelverkar med varandra.

– Tyvärr finns ingen standard ännu för vilka frekvenser till exempel en värmepump får skicka ut. Den enklaste lösningen i det här fallet kan vara att prova en annan lampmodell. LED-lampor är olika känsliga för störningar i spänningen, säger hon.

”De flesta elektriska apparater har någon form av lokal påverkan på elkvaliteten.”

Morgan Willis, teknisk expert

Morgan Willis, teknisk expert på Svenska Kyl- och värmepumpföreningen, säger att han inte tidigare hört talas om något liknande och tror inte att problemet ligger hos värmepumpen.

Morgan Willis– Det finns många undermåliga LED-lampor på marknaden. I flera fall är det tveksamt om de testats enligt kraven för CE-märkning. De flesta elektriska apparater har någon form av lokal påverkan på elkvaliteten. Om LED-lamporna inte är korrekt konstruerade kan det till exempel leda till flimmer.