Logga in

Så gör du om beställaren vill flytta in i förtid

Publicerad
25 sep 2020, 06:18

Vad har du som entreprenör för rättigheter om beställaren begär att få flytta in i delar av byggnaden innan hela uppdraget är färdigt? Entreprenadjuristen Fredrik Mejhert reder ut vad som gäller.

Fråga:

Vi gör installationerna i ett nybygge. Nu begär beställaren att få börja flytta in i vissa delar av byggnaden trots att allt jobb inte är klart. Har beställaren rätt att göra det och kan vi sådana fall begära en besiktning?  

Fler frågor till juristerna:
Är det så himla viktigt med standardavtal?
Ska vi varsla om risk för förseningar i förväg på grund av corona?
Vad har jag för rättigheter när byggarens tidplan spricker?

Svar:

Jag har förstått att det är ABT 06 som gäller mellan er och då har beställaren rätt att ta börja flytta in i delar av byggnaden redan innan hela arbetet är klart efter att ha samrått med dig om detta.

Men det får dock vissa följder. Till exempel övertar beställaren ansvaret för all eventuell skada på entreprenaden som uppkommer på grund av brukande.

Om den tidigare inflytten innebär att du får ökade kostnader för utförande och färdigställande av arbetet ska dessa ersättas. Dessutom kan det innebära att ett eventuellt förseningsvite ska jämkas. Detta är viktigt att komma ihåg och du kan även uppmärksamma din beställare på detta.

 

Ofta uppkommer det diskussioner om vilka fel eller skador som fanns vid det tillfälle då del av entreprenaden togs i bruk, och vilka som uppkommit efter det. Därför kan det vara bra att fastställa skicket vid övertagandet.

Om den del som ska tas i bruk är färdigställd kan du begära slutbesiktning av denna. Om delen inte är färdigställd kan du i stället begära förbesiktning.

Och om din beställare inte vill att en besiktning ska göras eller vägrar medverka på annat sätt har du rätt att utse en egen besiktningsman.

Denna rätt bör du använda dig av, eftersom det är viktigt att genom besiktning fastställa entreprenadens skick vid överlämnandet. 

Allt detta finns formulerat i kapitel 7 i ABT 06.

Fråga juristerna: Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.