Logga in

Avtal om montörernas nya löner dröjer

Publicerad
25 mar 2020, 11:29

Avtalsförhandlingarna hade precis dragit igång. Men corona-smittan har pausat förhandlingarna som fått flyttas fram.

Installatörsföretagen förhandlar med Byggnadsarbetareförbundet om löner och villkor för landets VVS-montörer. Parterna bytte yrkanden och började tala med varandra under februari och mars.

Men lönenivåerna förhandlas först efter att parterna inom industrin förhandlat klart. Industrins avtal utgör det så kallade märket som alla andra branscher sedan har som utgångspunkt i sina förhandlingar.

Och industrin har nu alltså – efter att corona-smittan lamslagit stora delar av samhället – beslutat att prolongera nuvarande avtal, vilket innebär att de förlängs till i 31 oktober.

”Tyvärr ser vi redan varsel”

1 oktober kommer industrins parter att börja förhandla.

Först därefter inleds förhandlingar om nytt avtal för VVS-montörerna.

Parternas avtalskrav kommer att vara de samma som de som utbyttes inför förhandlingarna som bara hann inledas.

Krisgrupp ska ge VVS-företag snabb hjälp