Logga in

Giftormar på tomten kräver rätt VVS-lösningar

Publicerad
27 jan 2020, 06:00

En 29-årig man, som bor i närheten av en förskola i Huddinge, vill ha 70 giftormar hemma. Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att han får ha max fem. På vissa VVS-villkor.

Grannar och förskolan vill att ormarna ska bort, de känner oro för att de giftiga ormarna ska rymma. Men 29-åringen säger att det inte finns någon risk för att ormarna skulle smita ut i grannskapet.

Ormfobiker fick boa i toan

Mark- och miljödomstolen beslutade i november att ormägaren får ha en orm av varje art av de tropiska huggormarna Daboia russelii, Bitis rhinocerus, Bitis arietans, Bitis nasicornis och Bothrops atrox.

Giftormarna har 29-åringen i en lokal på sin villatomt i Huddinge. Ett krav är att luftventiler och golvbrunnar i den särskilda tillbyggnad där ormarna förvaras görs rymningssäkra.

29-åringen får inte heller bedriva giftormsavel.

Skräckfynd i toaletten

Men ormägaren har överklagat beslutet till Mark- och miljööverdomstolen och kräver tillstånd för att hålla giftormarna Naja melanoleuca (giftsnok), Dendroaspis viridis (grön mamba) och Hemachatus haemachatus (ringhalskobra).

Han vill också att förbudet mot avel samt begränsningen till att hålla endast en (1) individ per art av giftorm tas bort.

Osannolikt stopp i avloppet

Enligt Jonas Wahlström, föreståndare för Skansenakvariet i Stockholm, ligger den gröna mamban åtta på en giftighetsskala där noll är ofarligt och tio är dödligt, medan en svensk huggorm ligger på 0,5.