Logga in

Bristerna var inte fel när badrummet renoverades

Publicerad
9 dec 2019, 06:00

Ett badrumsföretags renovering måste bedömas utifrån de branschregler som gällde när arbetet utfördes, enligt Arn (Allmänna reklamationsnämnden).

Ägaren till en 70-talsvilla i Lund anlitade ett badrumsföretag 2010 för att renovera badrummet.

De fick bakläxa för rördragningen

Först nio år senare, 2019, lät villaägaren besiktiga badrummet.

Besiktningsmannen hittade en rad fel, bland annat följande:

  • Anslutningsstos för avlopp i golv har en felaktig höjd ovan färdigt golv.
  • Vid uppbyggnad av utrymmet har man inte följt gällande bygg- och branschregler eller monteringsanvisningar.
  • Rörgenomförningen är inte upptagen i kvalitetsdokumentet som ett avsteg ifrån branschreglerna. Rörgenomförningen bedöms ej heller vara korrekt utförd.
  • Det finns risk att tätskiktet inte har kunnat anslutas på ett rätt sätt, vilket kan leda till fuktskador.
  • Golvbrunn tillverkad före 1991. Golvbrunnen i utrymmet är äldre och dess tekniska livslängd är uppnådd, vilket ökar risken för vattenskador. Vid framtida renovering ska brunnen bytas ut.

”Någonstan borde varningsklockorna ringa”

Villaägaren anmälde badrumsföretaget till Allmänna reklamationsnämnden och menade att badrumsrenoveringen bröt mot branschreglerna.

Han krävde att företaget antingen åtgärdade felen eller stod för reparationskostnaden.

Badrumsföretaget hävdade dock att när renoveringen utfördes 2010 var ”felen” som besiktningsmannen slagit ner på inte krav, utan rekommendationer.

”I kvalitetsdokumentet står det att det får lov att förekomma avsteg från branschreglernas rekommendation, vilket det även gör”, skrev företaget till nämnden.

Hemmafixarens monteringar blev en rättssak: ”De sämsta installationer jag sett”

Våtrumsföretaget menade att besiktningföretaget ”vanligen utgår från i dag gällande regler och inte de regler som gällde när renoveringen utfördes 2010”.

Arn går helt på företagets linje och avslår villaägarens krav.