Logga in

”Inför rotavdrag för enskilda avlopp”

Publicerad
7 okt 2019, 11:00

Rotavdrag för enskilda avlopp och momsfria solceller. Det är några exempel på riksdagsmotioner som berör installationsbranschen. Vi har hela listan.

VVS-Forum har tagit ett dopp i riksdagens motionsflod och hittat 90 förslag som berör installatörer.

Höstbudgeten på 1 minut för installatörer

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Här finns allt från hästbajs som drivmedel till p-rabatt för elbilar.

I år startade motionstiden den 10 september och avslutades den 3 oktober. Hela 3 317 motioner har lämnats in, vilket är nästan 400 fler än 2018.

Små kommunerna behöver stänga VA-nät

Bluffakturor, 3:12-regler och rotavdrag är fortfarande aktuella frågor och när det gäller rotavdraget så handlar det om att bredda subventionen.

Helena Lindahl (C).

På landsbygden kan kostnaden för att byta ut ett undermåligt avlopp vara nästan lika stort som värdet på huset. Därför vill centerpartisterna Helena Lindahl och Peter Helander utvidga rotavdraget till att även omfatta byte av avloppsanläggning.

”Det är bara en till tre procent av de dåliga avloppsanläggningarna som byts ut per år. En av orsakerna kan vara att det av många människor upplevs som allt för kostnadskrävande, att man inte har råd och man skjuter åtgärden på framtiden”, skriver motionärerna och tillägger:

”Ett sätt att minska kostnaderna för det enskilda hushållet är att utvidga rotavdraget till att även omfatta byte av avloppsanläggning.”

”Man ska inte riskera att få bilen vandaliserad när man jobbar som hantverkare i miljonprogrammet”

VVS-Forum genomgång visar att följande ämnen toppar bland de 90 motioner som berör installationsbranschen:

  1. Energifrågor, inklusive elbilar och solceller.
  2. Enskilda avlopp.
  3. Företagsfrågor, däribland rotavdrag.

Här är ett axplock på förslag från de folkvalda:

  • Solfångare och solceller på riksdagens tak, Magnus Manhammar (S).
  • Enskilda fastighetsägares rätt över avloppslösningar, Sten Bergheden (M).
  • Krafttag mot bluffakturor, Tobias Andersson m fl (SD).
  • Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten, Leif Nysmed m fl (S).
  • Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige, Maria Nilsson (L).
  • Minska bostadssektorns klimatavtryck, Emma Hult (MP).

Läs VVS-Forums lista med 90 motioner som berör installationsbranschen här.

Alla 3 317 motioner finns att läsa här.