Logga in

Rörisoleringen gav ingen effekt – så företaget fick inte ta betalt

Publicerad
19 sep 2019, 06:00

Trots ny isolering frös rören vid samma temperatur som tidigare.

När vattenrören på kallvinden frös i december 2018 anlitade ägaren till 1700-talssäteriet i Södermanland en firma som arbetar med teknisk isolering.

”Jag trodde inte att det var möjligt med mögel i betong”

Han beställde isolering av vattenledningsrören, vilket firman fakturerade 11 561 kronor för.

– En förutsättning för beställningen var att tjänsten skulle leda till en förbättring, menade fastighetsägaren.

Men efter att arbetet var klart frös rören ändå vid samma temperatur, cirka sju minusgrader. Då anmälde fastighetsägaren företaget till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Installationsföretaget säger till ARN att problemet är att de befintliga rörledningarna dragits på ett olämpligt sätt på en kallvind, dessutom låg ledningarna i lösull.

”Man blir ju ledsen, men det är tyvärr så här verkligheten ser ut”

– Fastighetsägaren beställde isolering av rör på en kallvind och det har han också fått. Vi kan inte svara på vad som orsakar att rören fryser, men såg vid det första besöket att de inte var isolerade enligt gällande rekommendationer/krav, utan endast med tillverkarens isolering som sitter på från fabriken. Den sortens isolering godkänns inte vid nyproduktion.

Fastighetsägaren informerades av installationsföretaget om att det ska vara minst 40 mm rörisolering – enligt AMA VVS & Kyl 16 som säger att kallvatten oavsett rördimension isoleras med 40 mm – och företaget utförde sedan detta arbete.

– Allt är ju uträknat av VVS-ingenjören. Jag följer bara bygghandling. Mitt jobb är inte att veta vilken sorts isolering som behövs. Jag monterar bara, påpekade representanten för installationsföretaget.

”De sämsta installationer jag sett, farliga för människor och egendom”

Men ARN menar att företaget måste ha insett att fastighetsägaren förväntat sig en förbättring genom det beställda arbetet. Därför borde företaget ha informerat om att den isolering som företaget kunde erbjuda inte nödvändigtvis skulle leda till den efterfrågade förbättringen.

Tjänsten är därför felaktig, menar nämnden som rekommenderar installationsföretaget att betala 11 561 kronor till fastighetsägaren.

VVS-Forum har inte lyckats nå installationsföretaget för en kommentar.