Logga in

Höstbudgeten på 1 minut för installatörer

Publicerad
18 sep 2019, 11:00

Investeringsstöd till solceller och hyresrätter, laddstolpar och klimatdeklarationer för bostäder är några exempel på nyheter i budgeten som berör installationsbranschen.

I dag onsdag lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) höstbudgeten till riksdagen. VVS-Forum har listat 15 satsningar som har bäring på installationsbranschen.

73-punktsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet från januari ligger till grund för regeringens höstbudget.

Klimatomställningen kräver tusentals fler installatörer

Höstbudgeten 2019.

Så här påverkar budgeten dig:

1. Sänkta arbetsgivaravgifter (ingångsavdrag): 1,7 miljarder kronor.

Arbetsgivaravgiften sänks från 31 till 10 procent när företag anställer unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa under deras två första år på arbetsmarknaden.

2. Investeringsstöd för solceller: 500 miljoner kronor.

Investeringsstödet för solceller ökar med 500 miljoner kronor under 2019, och 835 miljoner kronor under 2020.

3. Investeringsstöd för hyresrätter och studentlägenheter: 3 miljarder kronor årligen.

Hösten 2016 infördes investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Anslaget ökas nu med 600 miljoner kronor för år 2020.

4. Industriklivet: 600 miljoner kronor.

Får fördubblat stöd för att få industrin att använda grön teknik och producera fossilfritt, 600 miljoner kronor mellan år 2020 och 2022.

”Man ska inte riskera att få bilen vandaliserad när man jobbar som hantverkare i miljonprogrammet”

5. Klimatklivet och ladda-hemma-stödet: 2 miljarder kronor.

Anslaget till Klimatklivet ökar till 1,1 miljard kronor för år 2020. Anslaget kommer sammanlagt uppgå till 2 miljarder kronor. Ladda-hemma-stödet ger 50 procent av kostnaderna för installation av själva utrustningen och framdragning av el för en laddbox till ett elfordon.

6. Klimatsmarta bilar och laddstolpar: 280 miljoner kronor.

Regeringen lägger 130 miljoner kronor extra till klimatbonusbilar och satsar på fler laddstolpar längs med de större vägarna i landet. Satsningen får 50 miljoner kronor per år till 2022.

7. Elektrifiering av lastbilar och arbetsmaskiner: 360 miljoner kronor.

Satsningen slås samman med elbuss-premien och får sammanlagt 120 miljoner kronor årligen mellan år 2020 och 2022.

8. Åtgärder för havs- och vattenmiljöer: 240 miljoner kronor.

Satsningen handlar framför allt om att åtgärda övergödningen i Östersjön, där lokala vattenvårdsprogram får medel för att göra detta.

9. Klimatdeklaration för bostäder: 30 miljoner kronor.

Klimatdeklarationer för bostäder ska skapa en miljömärkning som gynnar företag i byggbranschen som satsar på hållbara lösningar. Boverket får 10 miljoner kronor per år, för att ta fram en redovisning på klimatdeklarationer.

Så mycket vill hon satsa på lärlingar

10. Sysselsättning och kompetensförsörjning: 1,3 miljarder kronor.

Individer ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden samtidigt som arbetsgivarnas kompetensförsörjning ska underlättas. Bland annat ska kunskapslyftet byggas ut med 220 miljoner och 400 miljoner kronor på extratjänster och introduktionsjobb. Fler ska kunna starta och driva företag och näringslivets konkurrenskraft ska stärkas.

11. Utvecklingstid: 1 miljard kronor.

En person som vill studera eller ägna sig åt annan kompetensutveckling kan få ekonomiskt stöd av staten för att göra det. Kostnaden för skattebetalarna landar på 200 miljoner kronor under nästa år men uppgår till sammanlagt till 1 miljard fram till och med 2022.

12. Slopad värnskatt: 6 miljarder kronor.

Detta innebär en skattesänkning för de högst avlönade då den extra statliga inkomstskatten på fem procent, värnskatten, endast betalas av den som har en årslön över 703 000 kronor.

13. Höjd bensinskatt: 900 miljoner kronor.

Bensinskatten höjs med 15 öre litern och och diesel med 10,25 öre.Bensinskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt, energiskatt och moms.

14. Sänkt skatt i glesbygd: 1,35 miljarder kronor.

Omkring 830 000 personer i särskilda ”stödområden” i norra och västra Sverige får sänkt skatt med 1 650 kronor om året, från 2020. Dock får inte invånarna i Borlänge, Falun, Luleå, Sundsvall och Umeå sänkt skatt.

15. Ökad elsäkerhet: 5 miljoner kronor.

Elsäkerhetsverket får fem miljoner kronor för 2020. Det innebär att myndigheten kan jobba ännu mer kraftfullt med att förebygga elolycksfall och bränder.

Hela budgetpropositionen finns att läsa här.