Logga in

Nämnden: Besiktningsmannen agerade vårdslöst

Publicerad
24 jun 2019, 06:00

Rörgenomföringen i badrumsgolvet var synlig för vem som helst. Men besiktningsmannen informerade inte om det uppenbara felet och får nu betala över 80 000 kronor till kunden.

För att vara på den säkra sidan beställde husspekulanten en besiktning inför köpet av ett drygt 120 kvadratmeter stort kedjehus i Skåne i maj 2018.

Golvbrunnen sattes igen vid badrumsrenoveringen

Köparen nöjde sig med besiktningsresultatet och köpte huset. Men besiktningsmannen upplyste aldrig köparen om rörfelet i badrummet.

Branschreglerna är tydliga när det gäller rörgenomföringar i våtrumsgolv.

”I bad- eller duschrum ska inga rörgenomföringar finnas i golv med tätskikt förutom avlopp och golvbrunn. I plats för bad eller dusch får det endast finnas golvbrunn”, enligt Säker Vatten.

Rostiga järnrör stoppade värmepumpen

Först när köparen, via sitt försäkringsbolag, anlitat en annan besiktningsman i augusti 2018 fick hon information om felet.

Hon fick också veta av den nya besiktningsmannen att hon på grund av rörfelet inte hade något försäkringsskydd mot eventuellt läckage i badrummet. Dessutom måste hela badrummet byggas om med nytt tätskikt.

VVS-företag tog strid mot klagande kund – och vann

Köparen anmälde då besiktningsföretaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och krävde skadestånd på drygt 80 300 kronor.

Hon och hennes sambo hade velat ha informationen om rörfelet före köpet, eftersom renoveringen innebär en stor kostnad som de inte hade räknat med. De ville därför att besiktningsföretaget skulle stå för renoveringskostnaden.

Men företaget motsatte sig kravet och hänvisade till att VVS-installationer inte ingick i besiktningen. Besiktningsföretaget framhöll också presumtiva köpares undersökningsplikt.

”De byter regler som andra byter kalsonger”

Besiktningsföretaget menade också att om köparen följt de anvisningar som gavs i besiktningsutlåtandet hade hon kunnat få klarhet i bristerna.

Men ARN går på köparens linje och anser att besiktningsmannen varit vårdslös.

Nämnden framhåller att rörgenomföringarna i badrumsgolvet inte noterats i besiktningsprotokollet och att kvalitetsintyg inte varit tillgängliga vid besiktningen, något som besiktningsmannen borde ha varnat köparen för.

”Enligt nämnden bör en besiktningsman vara särskilt uppmärksam när det beträffande våtutrymme påstås att det utförts av fackman på föreskrivet sätt, men dokumentation om detta saknas”, påpekar ARN.

Renoveringen underkändes – efter sex år

Nämnden rekommenderar besiktningsföretaget att ersätta köparen med drygt 80 300 kronor.

VVS-Forum har sökt besiktningsföretaget vars vd skriver i ett mejl till VVS-Forum:

”Kvalitetsdokument finns över utförd renovering. Detta var dock inte tillgängligt att granska vid besiktningen. Våtutrymmet är riskbedömt, det vill säga hela utrymmet utgör en risk, utan att gå in på specifika detaljer. I övrigt har vi inget att tillägga.”