Logga in

Golvbrunnen sattes igen vid badrumsrenoveringen

Publicerad
13 jun 2019, 10:05

När badrummet renoverades gjordes aldrig någon besiktning. Det kom att stå en senare ägare dyrt. Mycket dyrt.

Hösten 2014 säljs en bostadsrätt i Haninge för 2,2 miljoner kronor. Köparen, en ung kvinna, får information om att badrummet renoverats 2009.

Renoveringen underkändes – efter sex år

Men strax efter att kvinnan och hennes sambo flyttar in i den över 100 kvadratmeter stora lägenheten, upptäcker de att elinstallationerna – i badrummet och i lägenheten i övrigt – verkar konstiga. Samtidigt hittar de en vattenskada i köket, under trappan och i hallen.

Köparen påtalar problemen vid ett möte med representanter för bostadsrättsföreningens styrelse i slutet på januari 2015.

Våren 2016 görs en besiktning och då hittas följande fel i badrummet:

  • Bakfall.
  • Maximal golvlutning överstigs och innebär halkrisk.
  • Bristfälligt tätskikt och plattsättning.
  • I objektsbeskrivningen anges att lägenhetens badrum är ”helkaklat”, men det saknas kakel bakom varmvattenberedaren.
  • Det saknas lämplig uppvärmning.
  • Rörgenomföringar är felaktigt gjorda i golvet och har perforerat klinkerlagret.
  • Golvbrunnen för spillvatten från varmvattenberedaren är igensatt med klinker.
  • Halogenspotlighter i badrumstaket saknar inbyggnadstäckkåpor. Dessutom är avståndet till innertaket ovanför för snävt och utgör en konkret brandrisk.

O-ringen gled ur sitt spår

Enligt besiktningen innebär bristerna när det gäller bakfallet i badrummet och tätskiktet en förhöjd risk för fuktskada i bostaden. Samtidigt hittas också svartmögel i den bakomliggande konstruktionen och rörgenomföringarna.

Bristerna i tätskiktet är en sådan grov avvikelse från branschreglerna att försäkringsbolagen skulle neka ersättning vid en eventuell skada. Besiktningsmannen konstaterar att det inte är möjligt att utföra en delreparation utan hela badrummet måste göras om.

Hösten 2016 stämmer köparen säljaren inför tingsrätten och kräver prisavdrag eller skadestånd på totalt närmare 160 000 kronor, lika mycket som hon, enligt egen uppgift, fått betala för renovering av ett nytt badrum.

Förlorade lägenheten efter rörmokarens missar

Både Nacka tingsrätt och senare Svea hovrätt anser att ”bostadsrätten var behäftad med väsentliga brister” och att den brandfarliga installationen av halogenspotlighter utgör ett väsentligt fel, men att kostnaderna för ersättningsyrkandet inte preciserats tillräckligt.

Säljaren har visserligen upplysningsplikt, men den omfattar endast ”egenskaper hos varan som säljaren haft faktisk vetskap om”. Det krävs yrkeskunskaper för att inse att rörgenomföringarna i golvet inte var förenliga med gällande branschregler och att spotlighterna innebar en brandrisk, menar rätten som går på säljarens linje.

Avgörande var dock att köpare reklamerade felen för sent. Dessutom skulle elfelet i badrummet reklameras särskilt.

Rekordstort skadestånd för fel i badrum

Köparen listade felen i ett brev till säljaren ett och ett halvt år efter att de borde ha upptäckts och reklamationen har därmed inte skett inom skälig tid, enligt hovrätten. Säljaren har därmed förlorat rätten att göra gällande några andra fel än de som muntligen redogjordes för till bostadsrättsföreningens styrelse i januari 2015.

Så förutom en totalrenovering tvingas köparen betala rättegångskostnader. Svea hovrätt dömer köparen att ersätta säljarens rättegångskostnader på 110 000 kronor.

Målet har överklagats till Högsta domstolen.