Logga in

Svanströms kritik: Upphandlarna kunde varit öppna med att lägsta pris gällde

Publicerad
15 apr 2019, 06:00

Länsstyrelsen krävde unika kursbevis och gesällbrev hos anbudsgivarna – sedan gick uppdragen ändå till de lägsta buden. Branschprofilen Håkan Svanström är upprörd.

I vintras upphandlade länsstyrelsen i Stockholms län ett tvåårigt ramavtal för skötsel och underhåll av ett antal fastigheter runt huvudstaden. Inklusive eventuella förlängningar och optioner beräknades värdet till 20 miljoner kronor.

– Så det var en ganska stor upphandling med jobb i kulturmärkta fastigheter ute på öar i Mälaren och i skärgården. Vi blev intresserade direkt, säger Håkan Svanström på Svanströms El & VVS.

Länsstyrelsen bemöter: Anbudsgivarna får sätta sina priser själv

Upphandlingen omfattade bland annat timmermanstjänster, mureritjänster, våtrumstjänster och plattsättning, VVS-tjänster inklusive jourarbeten samt eltjänster inklusive jourarbeten, där även nyinstallationer ingick.

För timmermanstjänsterna krävdes kursbevis i timring, och för mureriarbetena ”gesällbrev, mästarprov eller motsvarande”.

Det är rätt unika grejer. Jag fick fråga runt i hela Stockholm för att hitta en person med timringscertifikat och en med gesällbrev i mureri, som ville vara med och lägga ett gemensamt anbud. Och de här bägge jobbar inte för under 700 kronor i timmen, de har så pass specifika kunskaper, säger Håkan Svanström.

I upphandlingsmeddelandet står uttryckligen att ”pris är inte det enda upphandlingskriteriet”. Men när tilldelningsbeslutet offentliggjordes i början av april, återfanns Svanströms El & VVS bland de anbud som inte prövats eftersom deras prisoffert ansetts för hög. De företag som vunnit uppdragen inom el, VVS, timring och mureri hade begärt timpriser mellan 320 och 350 kronor.

– Det gäller då el- och VVS-jobb under ordinarie arbetstid, plus jourarbete med allt vad det innebär av resor med mera. Det går inte att göra för de pengarna. Jag tror inte det finns någon seriös firma som gör det här jobbet för under 450 kronor i timmen plus moms, säger Håkan Svanström.

Fel förkasta ”för lågt anbud”

En koll med Elsäkerhetsverket visar att två av de tre firmor som tilldelats eltjänster i upphandlingen, inte finns registrerade där.

– Hur tänker de på länsstyrelsen? Jag lade säkert 20 timmar arbetstid på att sätta mig in i upphandlingen, och på att hitta folk med rätt kvalifikationer i timring och mureri. Hade de åtminstone varit öppna med att de bara skulle gå på längsta pris, då hade vi inte slösat tid på det här, säger Håkan Svanström.

Svanströms El & VVS har överklagat länsstyrelsens tilldelningsbeslut hos förvaltningsrätten, men ännu inte fått något besked om när rätten kan tänkas fatta sitt beslut i ärendet.