Logga in

”Egenkontrollen fungerar inte som den är tänkt”

Publicerad
16 apr 2019, 07:00

Big-data, maskininlärning och artificiell intelligens ska bli verktygen för mer relevant kvalitetssäkring och egenkontroll. Snart startar ett projekt som kan förbättra det omdiskuterade kontrollsystemet.

Teknikkonsulten Incoord har fått bidrag från Vinnova att genomföra ett innovationsprojekt för kvalitetssäkring och egenkontroll i byggprojekt.

Jan Kohvakka, verksamhetutvecklare och innovationsledare på Incoord, är initiativtagare.

Jan Kohvakka– Idén har växt fram ur vårt egna, interna kvalitetssystem för egenkontroll. Det vi har lärt oss, tillsammans med dagens tillgängliga teknologier, är att vi har möjligheten att utveckla nånting riktigt bra och som gynnar hela branschen, säger han.

Kallvattnet blev 37 grader varmt efter stambytet

Med hela branschen menar Jan Kohvakka både bygg- och installationsbranschen där alla till stor del har egna system för kvalitetssäkring och egenkontroll.

– Det har identifierats i flera rapporter att egenkontrollen som den ser ut i dag inte fungerar som den är tänkt.

Det nya systemet ska bli en samlad molntjänst där alla aktörer och byggprojekt ska kunna sammanföras. Det ska ge transparens från beställare till entreprenörer med tydligt kvalitetsflöde genom projekten.

– Att projekten är på samma plattform ger också en helt annan möjlighet till erfarenhetsåterföring och feedback. Det kan i sin tur användas senare i framtida byggprojekt, säger Jan Kohvakka.

Tingsrätten: ”Golvvärme innebär inte att alla golv hela tiden är varma.”

Big-data i molntjänsten ska analyseras med maskininlärning och AI som ska kunna föreslå mer relevanta egenkontrollpunkter för varje specifikt byggprojekt. Viktiga parametrar kan vara till exempel geografi, tidigare kända brister och fel samt vilka discipliner projektet omfattar.

Fuktskador är ett typiskt exempel på återkommande problem i byggprojekt.

– Vi vet att till exempel fuktskador förekommer i stor omfattning i byggprojekt, så varför inte satsa på att ta fram mer relevanta egenkontrollpunkter som hjälper till att eliminera dessa? säger Jan Kohvakka.

Då kommer samordnade branschregler för våtrum

För att ordna data korrekt i systemet är det nu många detaljer i byggprocessen som ska definieras och utvärderas. Innovationsprojektet drivs i samarbete med Christian Koch, professor i byggproduktionsledning på Chalmers tekniska högskola.

– Där finns några intressanta AI/ML-relaterade projekt som redan är igång inom byggsektorn som vi kan inspireras av i vårt projekt. Samtidigt som vi ska lära oss av historien så har vi också en unik möjlighet att utveckla någonting bra genom att tänka lite mer innovativt, avslutar Jan Kohvakka.

Får betala för annat företags installation

Utvecklingsprojektet startar i juni och ska pågå ett år. Enligt Vinnova har innovationsprojektet ”stor potential” och ”goda förutsättningar att bidra till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030”.