Logga in

30 grader inomhus – på grund av konsultmiss

Publicerad
22 mar 2019, 13:50

Dåligt isolerade värmerör och felprojekterade cirkulationsledningar för varmvatten. Tvisten om projekteringen fick avgöras av rätten.

”30 grader i februari” var en TV-serie som gick på Sveriges Television för några år sen. Titeln går även att applicera på en tvist om innetemperaturen i lägenheter i Gubbängen i Stockholm som nyligen avgjorts i Svea hovrätt.

”Har vi rätt till betalt för hela fakturan?”

Det hela började 2008 när Besqab anlitade VVS-konsulten Reibo Ingenjörsfirma AB för att projektera VVS-handlingar för byggnadens VVS-anläggning.

För avtalet gällde reglerna i Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996 (ABK 96).

En underentreprenör till Besqab utförde VVS-anläggningen, enligt Reibos projektering.

Tre år senare, i februari 2011, anmälde de boende att det var cirka 30 grader varmt i en lägenhet.

Kunden ville slippa betala anlitat företag

Totalt var det för hög rumstemperatur i åtta bostadsrätter i fastigheten som består av 49 nyproducerade lägenheter. Orsaken var att rören var dåligt isolerade och låg för ytligt.

Enligt byggherren Besqab Projektutveckling AB var det ett felprojekterat VVC-system som gav de boende värmeslag.

En omprojektering av VVC-systemet genomfördes av Reibo. Men samarbetet mellan Besqab och Reibo avslutades och Besqab anlitade IMEK VVS för att utföra resterande åtgärder.

Besqab stämde Reibo på närmare fem miljoner kronor inför Nacka tingsrätt och därefter Svea hovrätt.

Tre allvarliga brister gav fällande dom mot VVS-företagare

Enligt Reibo kände Besqab till problemen med värmen redan i början av 2010. Då utfördes en besiktning av inomhustemperaturen i den mest berörda lägenheten. Vid mätningarna uppmättes 23,5–24 grader och omkring 25–28 grader vid golvet.

Men Besqab framställde sitt skriftliga krav först i januari 2012. Därmed hade preskriptionstiden hunnit löpa ut, konstaterade både tingsrätten och hovrätten, eftersom Besqab “inte har framställt sitt krav snarast efter att skadan upptäckts. Besqabs krav på skadestånd är därför preskriberat enligt ABK 96”.

De boende har nu enligt uppgift fått normala innetemperaturer efter omprojekteringen av VVC-systemet.

– Vi vet inte ännu om vi ska överklaga, säger Staffan Grundemark, regionchef på Besqab, men vill i övrigt inte kommentera ärendet.

Förlorade lägenheten efter rörmokarens missar

Jonas Reibo, vd på Reibo Ingenjörsfirma AB, vill inte heller kommentera fallet.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft utan kan överklagas till Högsta domstolen till och med den 5 april. Prövningstillstånd krävs dock.

 

FAKTA/ABK

  • Krav på skadestånd ska framföras skriftligen inom tre månader efter det att beställaren fått skälig anledning att anta att konsulten är ansvarig för skadan, dock senast nio månader efter det att beställaren fått kännedom om skadan.
  • Tio år är den yttersta gränsen för när konsulten kan ha ansvar, men bara om beställaren har framställt krav i tid enligt fristerna ovan.

 Källa: ABK 09 och entreprenadjurist Fredrik Mejhert, Installatörsföretagen.