Logga in

”Det står inte riktigt rätt till med konkurrensen”

Publicerad
13 feb 2019, 10:43

Fuskande företag är ett stort problem på byggena. Därför är den grå sektorn Skatteverkets nya fokus.

Över 80 procent av Skatteverkets förebyggande arbete riktas mot byggbranschen. Fusket och felen inom branschen uppgår till 10 miljarder kronor per år. 

80 000 företag har lämnat rot-avdragsmarknaden

Lars Altsäter, Skatteverket

– Nytt för 2019 är att vi kommer satsa mer resurser på den grå marknaden, säger Lars Altsäter områdeschef på Skatteverket, som under flera år främst haft fokus på det grova fusket och den svarta marknaden. 

– Det arbetet kommer vi naturligtvis inte att släppa, men vi ser att det behövs en ökad kontroll av den grå marknaden. Det flödar pengar från den vita marknaden, via den grå till den svarta marknaden, menar Lars Altsäter och tillägger: 

– Företagen på den grå marknaden dumpar priserna, vilket sätter den ärliga konkurrensen ur spel. De seriösa företagen riskerar därmed att slås ut. 

Så här fungerar personalliggare

Den grå marknaden består inte sällan av långa kedjor med underentreprenörer, där huvudentreprenören kanske inte alltid har så bra koll på företagen längst bort i kedjan.

Den grå marknaden skiljer sig där från den svarta, där både köpare och utförare är medvetna om att jobbet är svart.  

Andra exempel på grå marknad är när företag undanhåller en del av inkomsten.  

Enligt Skattemyndigheten så minskar antalet anbud i offentlig upphandling, det är helt enkel färre företag som konkurrerar om varje anbud.  

Tidigare har varje myndighet försökt agera mot den grå marknaden var för sig. Nu ska myndigheterna arbeta tillsammans, däribland Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten.

Fokus kommer att ligga på ett antal branscher, däribland byggbranschen. 

VVS-företag inblandade i pengatvätt på NKS

Förra året var Skatteverket ute på 6 500 byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggare. 

– Då fick vi signaler om att det inte står riktigt rätt till med konkurrensen. Det finns ett stort behov av kontroller i byggbranschen, något som branschen själv efterfrågar, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket. 

Byggbranschen skiljer sig markant från andra branscher när det gäller synen på svarta löner.

Nytt kort ska stoppa fusket

Närmare två tredjedelar av de tillfrågade i byggbranschen anser att det förekommer svarta löner i den egna branschen, jämfört med genomsnittet på 20 procent. 

Skatteverket fortsätter också att granska rotavdragen, där arbets- och materialkostnader ofta blandas ihop.