Logga in

Då kommer samordnade branschregler för våtrum

Publicerad
25 feb 2019, 10:35

GVK, BKR och Säker Vatten reviderar branschreglerna tillsammans.

GVK, BKR och Säker Vatten påbörjar arbetet med att gemensamt släppa uppdaterade branschregler från 1 januari 2021.

Att arbeta bort störande moment i byggproduktion är ett huvudsyfte. En annan målsättning är att minska regelbördan för företagen.

Hovrättsdom: Branschegler kan vara förutsättning för att uppfylla BBR

Gemensamt för de tre organisationerna är att de verkar för att minska vattenskadorna genom branschregler och utbildning av golvläggare, plattsättare och VVS-montörer. Genom det utökade samarbetet kommer organisationerna säkerställa att tekniska krav är tydligt förenliga med varandra.

Därför överklagas domen: ”Är det rörmokarens ansvar om plattsättaren gör fel?”

Målet är att kunden ska få ett hälsosamt och tryggt boende. Samordning är dessutom en viktig del av arbetsmiljöarbetet, så att den enes arbete inte ska bli den andres arbetsmiljöproblem.

Analys av domen: Även de som inte är med måste förhålla sig till reglerna

Boverkets byggregler är samhällets funktionskrav vid uppförandet av nya byggnader. Branschregler är uttolkningar och tekniska lösningar baserade på lagkrav och gällande praxis.

Genom att följa GVK, BKR och Säker Vattens krav uppfylls Boverkets byggregler. Det tillförsäkrar alla intressenter ett fackmässigt resultat, som också möter samhällets förväntningar.

Säker Vattens vd svarar kritikerna: ”Få anser sig inte ha nytta av medlemskapet”