Logga in

Triss i felplacerade installationer

Publicerad
28 jan 2019, 14:44

Hon trodde att hon hade köpt ett nyckelfärdigt hus. Men både golvbrunnen, duschblandaren och WC:n var felplacerade.

I slutet av 2017 flyttade en 55-årig kvinna in i en villa i Varberg, som hon köpt av byggföretaget Derome Hus.

Tre allvarliga brister gav fällande domar mot VVS-företagare

Vid en besiktning strax före jul upptäcktes fel i husets båda badrum.

I badrummet på första våningen var golvbrunnen felplacerad. I badrummet på andra våningen kunde duschväggarna inte monteras på grund av att toalettstolen hade placerats felaktigt.

Nyckelfärdigt hus. Foto: Getty Images

Villaägaren anser att husets bägge badrum är felaktiga och begär i första hand ersättning med 266 000 kronor för att låta ett annat företag rätta till felen.

I andra hand begär hon att Derome åtgärdar felen.

Som en nödlösning erbjöd sig Derome att sätta upp en glasbetongvägg vid duschen. Men husägaren anser inte att den lösningen fungerar eftersom golvets lutning orsakar ett läckage genom glasbetongväggen.

”Är det rörmokarens ansvar om plattsättaren gör fel”

För ett år sedan slutfördes arbetet och sedan dess har flera försök att täta väggen gjorts.

Enligt den 55-åriga kvinnan, som anmälde Derome till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har bägge badrummen både tekniska och estetiska brister. Hon tycker inte heller att “nödlösningen” med glasbetongväggen är acceptabel, utan att den tvärtom är ett problem.

Men Derome har en helt annan syn på saken. Badrummet på första våningen är inte felaktigt och felet på badrummet på den andra våningen har åtgärdats.

En besiktningsman från försäkringsbolaget Gar-Bo har slutbesiktigat fastigheten och ansåg inte att det fanns något fel på golvbrunnens placering i badrummet på första våningen.

Golvbrunn. Foto: Getty Images

Men ARN finner ingen anledning att ifrågasätta den första besiktningsmannens bedömning, även med hänsyn till Gar-Bo:s besiktning, som har åberopats av företaget.

Nämnden rekommenderar Derome att åtgärda felet med placeringen av WC:n så att den uppfyller gällande branschstandard.

Hovrätten slår fast: Boverkets byggregler räcker inte

Derome rekommenderas också att betala totalt 20 000 kronor till villaägaren för att golvbrunnen på första våningen och duschblandaren på andra våningen inte har placerats i enlighet med vad som avtalats.

Derome kommer att följa ARN:s rekommendationer, uppger Linda Andersson, företagets marknads- och kommunikationschef.

– Vi gör det därför att vi vinnlägger oss om en god relation till kunden. I sak anser vi fortfarande att golvbrunnen och duschblandaren inte är felplacerade, en uppfattning som också styrkts av oberoende besiktningsföretag, anser hon.