Logga in

Tre allvarliga brister gav fällande dom mot VVS-företagare

Publicerad
28 jan 2019, 14:07

Fallet är överklagat till Högsta domstolen. Men i den fällande hovrättdomen finns en intressant slutsats: även den rörmokare som inte är med i Säker Vatten måste förhålla sig till installationsreglerna.

Analys: Det finns en hel del att lära från rättsfallet. 

Det har tagit lång tid. Kunden fick hantverkstjänsterna utförda 2009 och mycket har förändrats sedan dess. Men det är tydligt av domstolens resonemang att branschregler väger oerhört tungt – alla företag måste förhålla sig till dem även om de inte är auktoriserade.

Hovrätten slår fast: Boverkets byggregler räcker inte

Det är också tre andra väsentliga saker som slår mig i det aktuella rättsfallet: Samordning, ansvar och egenkontroll.

Uppenbarligen har samordningen med byggaren brustit. Rören hamnade så nära, eller till och med inuti, väggen att det blev omöjligt att montera tätskikt. Det låter som att detta skulle kunna undvikas ganska enkelt genom att prata med varandra. VVS-firman borde vara tydligare med vilket utrymme som krävs. Då kanske byggaren hade förstått det olämpliga att klämma dit en gipsskiva som egentligen inte fick plats.

”Är det rörmokarens ansvar om plattsättaren gör fel?”

Varken byggaren eller VVS-firman hade övergripande ansvar men för konsumenten har det ingen större betydelse. Ansvaret för att WC-fixturen och avloppsledningen blir korrekt installerad ligger hos VVS-firman, oavsett vem som egentligen installerar den. Det finns många VVS-företag som gått på liknande minor när de överlåtit till byggaren att montera golvbrunnar.

Två skäl till att allt fler anmäler hantverkare till ARN

Att installera dolda rörledningar är inget att ta lätt på. Om inte beställaren gör någon form av besiktning krävs att eventuella fel upptäcks i egenkontrollen. Det måste sitta i ryggmärgen hos de anställda att gå över sitt arbete när det är klart. Med hjälp av moderna mobiltelefoner är det också enkelt att dokumentera.