Logga in

Extraarbete – därför fick de inte mer betalt

Publicerad
7 jan 2019, 08:05

VVS-företaget hade lämnat fast pris för byte av en avloppsgroda, men jobbet växte och företaget ville ta mer betalt. Kunden protesterade inte men gick sedan till ARN – och fick rätt.

Hösten 2017 beställde ett par i 70-årsåldern, bosatta i en villa utanför Stockholm, en badrumsrenovering till fast pris av VVS-företaget Badhuset.

Läs mer: ”Det är som Aschbergs Grannfejden”

En prefabricerad avloppsgroda. Foto: Beulco

Av offerten framgick att Badhuset skulle byta en avloppsgroda i bjälklaget kopplad till ståendestammen. Förutom detta skulle en ny fördelning av tappvattenrör samt en ny servicelucka i trumman i hallen åtgärdas.

Enligt avtalet skulle arbetet kosta närmare 160 000 kronor, men företaget skickade dessutom en tilläggsfaktura på cirka 7 000 kronor för extra arbete.

Villaägarna fick muntligt besked av företaget att stammen under avloppsgrodan skulle bytas på grund av ålder. Under arbetets gång fick de också besked om att en vägg i trumman måste demonteras det och att det behövdes en ny servicelucka i trumman. Detta trodde paret ingick i offerten.

Badhuset menade att det framgick av offerten att arbete som inte fanns med där skulle debiteras extra.

Läs mer: Nekades rotavdrag – skickade räkningen vidare

När man hade rivit ut badrummet gick det inte att sticka ner en stående stam uppifrån. Badhuset förklarade problemet för villaägarna och gav dem ett cirkapris på 7 000–10 000 kronor efter rotavdrag för att i stället riva en del av trumman och sedan återställa den.

Enligt Badhuset hade inte villaägarna några invändningar mot detta.

Villaägarna menade dock att arbetet borde ha ingått i det fasta priset och anmälde Badhuset till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Nämnden gick på villaägarnas linje och ansåg att offerten var otydlig och formulerad på ett sådant sätt att villaägarna haft skäl att tro att allt arbete kring bytet skulle ingå. Dessutom saknades skriftlig information från Badhuset om att arbetet skulle bli mer omfattande och kosta mer.

Läs mer: Därför får de böta för värmepumpen

ARN rekommenderade Badhuset att avstå från att kräva betalt med ytterligare 7 000 kronor.

Fredrik Mejhert, entrepredjurist på Installatörsföretagen

– Om ett företag har kommit överens med konsumenten om ett fast pris för att utföra ett arbete, men sedan också utför ett tilläggsarbete på konsumentens begäran, så har de givetvis rätt till ett pristillägg, säger Fredrik Mejhert, entreprenadjurist på Installatörsföretagen.

Men i det aktuella fallet är parterna oense om vad som omfattas av det fasta priset och i ett liknande fall ha ARN meddelat att bevisbördan för vad ett avtalat pris omfattar ligger på näringsidkaren, förklarar Fredrik Mejhert.

– Man kan också uppfatta det som att ARN tillämpat den så kallade ”oklarhetsregeln”. Det är en allmän och oskriven princip för avtalstolkning, som innebär att oklarheter i ett avtal bör tolkas till nackdel för den part som formulerat oklarheten. I detta fall har näringsidkaren formulerat offerten och eventuella oklarheter om vad omfattar går därför ut över näringsidkaren, säger han.