Logga in

Bakfall förstörde parketten – underentreprenören slipper notan

Publicerad
3 jan 2019, 10:11

Fel lutning på rören vid en badrumsrenovering slutade med att vattnet rann ut på parkettgolvet och ner till grannen under.

Ett par i 40-årsåldern ville renovera badrummet i bostadsrätten i Stockholm och vände sig till den ekonomiska föreningen LH&B i Sverige. LH&B anlitade i sin tur en underentreprenör, handelsbolaget SBR Nordgrupp för VVS-arbetena.

Läs mer: Förlorade lägenheten efter rörmokarens missar

I slutet av augusti 2015 var badrummet färdigt, men det blev stopp i avloppet.

Två år efter att badrumsrenoveringen avslutats orsakade ett större stopp en översvämning i badrummet. Vattnet strömmade ut från badrummet över parkettgolvet. Väggarna blev också vattenskadade och vattnet rann ner till grannarna under.

Paret tog dit en jourrörmokare som åtgärdade stoppet och filmade i rören. Rörmokaren konstaterade att rören hade fel lutning, som orsakat bakfallet.

Bostadsrättshavarna anlitade också en besiktningsman som konstaterade flera andra fel i badrummet, som alla strider mot Säger Vattens bestämmelser:

  • Avsättning i golv för spillvattenledning till tvättställ och tvättmaskin är placerade mindre än 60 mm från vägg.
  • Läckageindikering från vattenfördelare är placerad mindre än 60 mm från golv och inre håldiameter mindre än 20 mm.
  • Handdukstorken var ansluten på fastighetens varmvattencirkulation. Det innebär en risk för legionella i tappvattensystemet.

Nu bestämde sig paret för att anmäla LH&B till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Läs mer: Rekordstort skadestånd för fel i badrum

I sin anmälan krävde de att felen i badrummet skulle åtgärdas, alternativt att de fick

ersättning med närmare 50 000 kronor för att anlita en annan firma.

De ville även ha ersättning med drygt 5 000 kronor för jourrörmokaren, cirka 6 000 kronor för besiktningsmannen och omkring 30 000 kronor för nytt golv, eftersom de var tvungna att bryta upp golvet på grund av vattenskadan.

LH&B motsatte sig kravet och pekade på att det anmälda arbetet utförts av underentreprenören, SBR.

Den ekonomiska föreningen saknar yrkeskunskap och behörighet för att utföra, kontrollera eller ens förstå sig på rörmokeri, argumenterade LH&B och hävdade att rörmokeri inte ingick i föreningens åtagande, något som föreningen informerat bostadsrättshavarna om innan renoveringen började.

LH&B ansåg att det var SBR, som var ansvarig för vattenskadorna och som skulle åtgärda felen.

ARN slår dock fast att LH&B hade beställt rörmokeriarbetet av SBR. Dessutom hade SBR fakturerat LH&B, inte bostadsrättshavarna, för VVS-arbetet.

Läs mer: Bytte inte golvbrunn vid renovering

Nämnden menar att LH&B – i egenskap av avtalspart till bostadsrättshavarna – är ansvarigt och rekommenderar föreningen att kostnadsfritt åtgärda felen på ett fackmässigt sätt.

Paret har även rätt till ersättning för jourrörmokare, besiktning och omläggning av golvet i bostaden.

Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar därför LH&B att utan kostnad åtgärda felen i samband med badrumsrenoveringen och betala närmare 41 000 kronor till kvinnan.

– Det är ett stort belopp, men vi kommer ändå att följa rekommendationen, säger Imants Rinkis, styrelseledamot i LH&B, till VVS-Forum.

SBR har inte svarat till nämnden och VVS-Forum har inte heller lyckats nå någon ansvarig för bolaget.