Logga in

”Är det rörmokarens ansvar om plattsättaren gör fel?”

Publicerad
28 jan 2019, 06:00

Vi skrev förra veckan om en vattenskada orsakad av en o-ring som glidit ur spår. Fallet hamnade i hovrätten som la ansvaret på VVS-företagaren. Men förklarar vd:n, Magnus Johansson, för VVS-Forum varför han nu överklagar till Högsta Domstolen.

Vad är en fackmässig VVS-installation? Hovrätten slog fast, som VVS-Forum nyligen skrev om, att Boverkets byggregler inte räcker för att avgöra vad som är fackmässigt.

Hovrätten slår fast: Boverkets byggregler räcker inte

Men Magnus Johansson, vd på Magnus Johansson Rör AB i Umeå, anser att hovrättsdomen  är helt felaktig och att andra yrkesgrupper bär ansvaret.  

 I centrum för domen står en vägghängd WC i en villa i Umeå som började läcka. Men domen handlar framför allt om vems ansvar läckaget är.  

Villaägaren anlitade två olika entreprenörer – en byggfirma och VVS-företaget Magnus Johansson Rör AB – för att renovera ett badrum där den vägghängda WC:n monterades in. 

Vems är då felet för att toaletten började läcka? Det är rörfirman, anser Hovrätten i övre Norrland, som skriver så här i domen: 

”Enligt hovrätten spelar det ingen roll att rörbolaget tillhör en annan bransch än de branscher som representeras i de åberopade branschreglerna. Ett exempel på anvisningar i branschreglerna som utgör förutsättningar för att uppfylla anvisningar i Boverkets byggregler är anvisningar om placering av rörgenomföringar i våtrum, vilka förekommer i GVK:s och Byggkeramikrådets branschregler samt Säker vatteninstallation.” 

Förlorade lägenheten efter rörmokarens missar

– Vi anser att Boverkets byggregler (BBR) gäller och självklart gäller även Golvbranschens våtrums kontrolls (GVK:s) branschregler. Men det är plattsättare som följer GVK, inte vi rörmokare. Om plattsättaren gör fel, så menar hovrätten att vi ska kontrollera det. Det är lika absurt som om VVS-montörer skulle följa elavtalet, säger Magnus Johansson, som nu överklagat domen till Högsta domstolen (HD). Där krävs det dock prövningstillstånd, så det är inte säkert att HD prövar fallet. 

– Min förhoppning är att HD kan pröva om det är rörmokarens sak att hålla reda på om mattläggaren eller elektrikern gör rätt. 

Har inte ni gjort något fel alls? 

– Nej, vi tycker inte det. En kompis till husägaren levererade en rörböj och det är den som har läckt. Men det läckaget gör ingen skada, eftersom det bara läcker ner i en golvbrunn., menar Magnus Johansson och tillägger: 

Det är Säker Vattens största utmaning

– Vi har dragit upp vattenrör cirka 300 mm från en vägg. Byggaren har sen i efterhand monterat en skiva dikt mot rören. Rören hamnade för nära skivan och byggaren kunde då inte applicera tätskikt. Hovrätten anser att det är vårt fel att byggaren satt väggen/skivan för nära rören. 

Enligt hovrättsdomen ska Magnus Johansson Rör AB betala 189 000 kronor till Länsförsäkringar (som ersatt konsumenten/villaägaren) samt rättegångskostnader på totalt drygt 100 000 kronor, om domen vinner laga kraft.