Logga in

Inneklimat måste balanseras i klimatsmart hus

Publicerad
24 okt 2018, 12:23

Köparen av ett energieffektivt hus var missnöjd med kalla golv och ojämn temperatur.  Byggföretaget måste nu balansera systemet.

En 61-årig kvinna hade köpt ett nybyggt radhus med äganderätt av byggföretaget Derome i attraktivt läge i Västerås. Men hon var missnöjd med inomhusklimatet i sin nya bostad.

”För att minska miljöpåverkan bygger vi våra hus i trä och använder oss av mycket energieffektiva fönster och väggar, ventilationssystem med energiåtervinning och fjärrvärme för husens uppvärmning. På så sätt blir husen energieffektiva och vi hjälps åt att skapa en hållbar framtid”, marknadsfördes de klimatsmarta radhusen i köpeprospektet.

I samband med tvåårsbesiktningen i februari 2016 gjordes en anmärkning på att temperaturen i huset var ojämn och att golven var kalla i 61-åringens radhus.

Hon klagade till Derome i juni 2016 och begärde att inneklimatet skulle åtgärdas, utan att så skedde.

Läs mer: Ny metod jämnar ut temperaturen

I oktober 2017 meddelade hon byggföretaget att hon installerat termostater för att underlätta styrning av husets värme. När ingenting hände anmälde hon byggföretaget till Allmänna reklamationstjänsten (ARN).

Husägaren vill ha ersättning för sina utlägg på 22 555 kronor. Det som återstår är en balansering av systemet då ”leverantörer för ventilation, fjärrvärme och VVS ska säkerställa att utrustningen kommunicerar på ett optimalt sätt”, förklarade hon.

Derome AB motsatte sig dock kravet och pekade på att husägaren fått besked om att det inte finns några fel av bolagets entreprenör Erlandssons Bygg.

Men ARN hänvisade till att besiktningsmannen bedömt att det förelåg ett fel i entreprenaden, på grund av att temperaturen i huset var ojämn med kalla golv, och ansåg att Derome var ansvarigt för felet.

Läs mer: Helt soldriven villa byggs i Skellefteå

Nämnden konstaterade vidare att Derome inte åberopat någon bevisning som visar att bolaget åtgärdat felet.

ARN rekommenderar Derome AB att betala 22 555 kronor till husägaren och utan kostnad ombesörja balansering av systemet.

VVS-Forum har sökt Derome för en kommentar, men utan resultat.