Logga in

Jourföretag fick inte ta jourpris

Publicerad
13 aug 2018, 13:54

Ett företag som förmedlar VVS- och eltjänster får inte fakturera ett jourpris utan att ha kommit överens om detta med konsumenten. Det menar Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i ett fall där ord står mot ord.

Ett rör i badrummet i villan droppade och en fredagsförmiddag i december 2017 ringde författaren David Hulth Wallgren till förmedlingsföretaget Jour AB i Stockholm, som förmedlar både rörmokare och elektriker.

David Hulth Wallgren

Efter två timmar dök rörmokaren upp, lagade röret på cirka 15 minuter. Enligt David Hulth Wallgren fick han ingen information om priset från Jour AB ”eftersom det fanns en prisuppgift på hemsidan”.

På Jour AB:s sajt står det bredvid rubriken ”Boka rörmokare – Pris 2 700 kronor, efter ROT 2 240 kronor. Pris avser planerat arbete dagtid.”

Men förmedlingsföretaget debiterade jourpris på totalt 6 500 kronor inklusive moms (före ROT-avdrag).

”Priset är oskäligt högt och företaget har inte upplyst honom om att det avviker från priset som annonseras på hemsidan. Det är oskäligt högt både i jämförelse med rådande priser för motsvarande tjänst i branschen och med hänsyn till underlåtenheten att informera om att de skulle debiteras jourpris”, anser ARN.

Jour AB motsätter sig dock kravet och menar att 45-åringen har ringt till företaget och beställt utryckning av rörmokare samma dag, ”i vetskap om pris och att uppdraget omfattas av jour”.

David Hulth Wallgren ska ha fått information om att akuta utryckningar klassas som jour, oavsett vilken tid utryckningen sker och man var överens om att en rörmokare skulle vara på plats inom två timmar. Det överenskomma priset är skäligt och gäller, menar Jour AB.

Men ARN går på konsumentens linje och menar att det inte finns något i handlingarna som visar på ett avtalat pris mellan 45-åringen och Jour AB.

”Det framgår av utredningen att det pris som Jour AB fakturerar för en rörmokartjänst är 2 700 kronor. Enligt nämndens mening får ett skäligt pris med hänsyn till omständigheterna anses motsvara det beloppet”, skriver ARN som rekommenderar Jour AB att endast kräva betalt med det beloppet av David Hulth Wallgren.

– Jag tycker att det var ett riktigt beslut av ARN. Jag väntade mig egentligen inget annat eftersom företaget inte informerade mig om att de tänkte debitera mig ett högre pris. Samtidigt har Jour AB varit vänliga och tillmötesgående och välkomnat att ARN fick avgöra frågan, säger David Hulth Wallgren till VVS-Forum.

Johan Kaiser, chef på Jour AB, vill återkomma senare med en kommentar.