Logga in

”Det forsade vatten ur varmvattenberedaren”

Publicerad
14 aug 2018, 14:09

Montörerna tömde aldrig den gamla varmvattenberedaren på vatten när de bytte ut den. Den innehöll 300 liter vatten och orsakade flera skador när den välte.

En 49-årig kvinna ville byta ut en varmvattenberedare i villan i Sigtuna. Våren 2017 köpte hon via internet en varmvattenberedare inklusive installation för drygt 14 000 kronor från bygg-, el- och VVS-företaget Fixofix i Sollentuna.

Företaget fick också uppdraget att montera bort den gamla varmvattenberedaren i husets tvättstuga som renoverats tre år tidigare.

Så långt är parterna överens i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Sen går beskrivningarna isär när det gäller vad som hände när den gamla varmvattenberedaren togs bort.

Så här gick det till enligt villaägaren:

”Eftersom montörerna tyckte att det tog alldeles för lång tid i anspråk att tömma varmvattenberedaren på vatten beslutade de sig för att i stället lyfta ut varmvattenberedaren med allt vatten i (totalt 300 liter). De sågade sedan bort det bakre vänstra benet på varmvattenberedaren som stod bakom en vattenledning.”

Men montörerna orkade inte bära den tunga varmvattenberedare, utan ställde den på golvet. Där fick varmvattenberedaren ”slagsida” och orsakade flera skador på golv och vägg samt mot tvättmaskinen där plåten trycktes in.

”Det började sedan forsa vatten ur varmvattenberedaren på hela tvättstugegolvet”, beskriver kvinnan som begär att få ångra köpet. Dessutom vill hon ha ersättning med drygt 38 000 kronor för att återställa tvättstugan.

Villaägaren menar också att montörerna först när de var på väg därifrån insett att de inte satt pluggar på de vattenledningarna som satt i väggen och var fästade och hörde samman med den gamla varmvattenberedaren. En elkabel låg dessutom lös med trådar som stack ut.

Fixofix å sin sida hävdar att det inte finns någon golvbrunn under varmvattenberedaren, vilket gjorde att en normal tömning av varmvattenberedaren inte var möjlig.

Något som tillbakavisas av ARN, som pekar på att företaget inte har lagt fram någon utredning till stöd för sina påståenden.

Så här gick det till enligt Fixofix:

”Fixofix AB följer alltid ARN:s rekommendation även om vi som i det här fallet, tycker det är helt felaktigt beslut. Fixofix AB levererar och installerar cirka 60 varmvattenberedare i månaden. Det vill säga företaget är mycket vana med den sortens arbete”, skriver Anders Kellman, företagsjurist på Fixofix i ett mail till VVS-Forum.

Anders Kellman framhåller också att många gamla installationer, som den nu aktuella, inte följer BBR-normer med till exempel utbytbara byggkomponenter, brunn och anslutningar.

”I den här situationen, borde Fixofix AB avstått jobbet, men gjorde inte det.  Anledningen var igenrostad beredare, ingen korrekt brunn, och tappenvattenledningar ihopbyggda med varmvattenberedaren. Det resulterade i en skada på golv och vägg, som innebär att Fixofix får betala samt renoveringen av en tvättstuga”, menar Anders Kellman och tillägger att företaget erbjöd kunden direkt en provisorisk beredare som installerades samt renovering av tvättstugan.

”Kunden tackade ja till beredare och renovering. Kunden ändrade sig sedan efteråt då beredaren installerats. Fixofix har ett år senare fått tillbaka beredaren. Det här visar på mycket långtgående konsumentskydd i Sverige”, anser Anders Kellman och påpekar att Fixofix AB är ett litet företag med 14 anställda, varav flera rörmokare som är Säker Vatten-utbildade.

Men villaägaren bestrider uppgifterna om att tvättstugans konstruktion och installationer inte skulle vara utförda enligt branschreglerna för säkert våtrum. Enligt henne finns det en golvbrunn som var kopplad till den gamla varmvattenberedaren.

”Varmvattenberedaren hade gått att flytta om företaget först hade tömt den på vatten i den befintliga avloppsbrunnen”, menar Sigtunabon som tillägger att den befintliga varmvattenberedaren inte var rostig, utan användes fram till dess att Fixofix tog bort den.

ARN anser att utredningen, som huvudsakligen består av bilder och ett besiktningsprotokoll, visar att företaget brustit i fackmässighet vid nedmonteringen och bortforslingen av varmvattenberedaren och att företaget därigenom orsakat skador på väggar och golv i tvättstugan samt på tvättmaskinen.

Nämnden rekommenderar därför Fixofix AB att avstå från att kräva betalt av den 49-åriga villaägaren mot att hon lämnar eller skickar tillbaka den varmvattenberedare som hon fått låna av företaget. Fixofix AB ska, enligt ARN, bekosta återlämnandet och nedmonteringen av den utlånade varmvattenberedaren.  

Fixofix AB rekommenderas också att betala drygt 38 000 kronor till konsumenten.