Logga in

Sålde hus med golvvärmefel

Publicerad
30 maj 2018, 08:25

När byggnadsinspektören sålde sitt hus innehöll det dolda fel. Golvvärmen fungerade inte och rören frös.

Ett par som köpte ett hus av en man, som då arbetade som byggnadsinspektör, var så missnöjda att de stämde honom. 

Tingsrätten konstaterar i domen att problemen lett till att det inte gått att få tillräckligt hög inomhustemperatur.

Golvvärmen har installerats felaktigt och felet har varit dolt, anser tingsrätten, som beslutar att mannen ska betala 200 000 kronor till paret som köpte huset.

Läs mer: Golvvärmen frös sönder

Mannen har till största delen byggt huset själv, förutom arbetena med el, ventilation och våtrumsmatta.
Huset värms genom vattenburen golvvärme av en vedkamin om 600 liter samt elpatron.

Mannens bror som är VVS-montör hjälper honom med VS-arbeten samt att anlägga golvvärmeanläggningen. Brodern var också med om att upprätta underlagen och beställa golvvärmesystemet. Dessutom kontrollerade brodern installationen av golvvärmesystemet innan det täcktes med spånskivor och golvmatta.

2014 säljer mannen huset för 1,7 miljoner kronor till ett par som flyttar in på hösten samma år. I november fryser det i röret som leder vatten från varmvattenberedaren till köksblandaren. Under de kommande månaderna fryser även kallvattnet och avloppsvattnet i huset.

Vintern 2014/2015 har paret problem med värmen i huset. Temperaturen är som lägst +11,4 grader. Vid skarven mellan golv och väggar är det kalldrag och minusgrader enligt paret.

Under mellandagarna 2014/2015 sågar husägaren upp en del av ytterpanelen och isoleringen på huset. Han finner ett oisolerat mellanrum om 20–25 mm mellan den isolerade trossbotten och bjälklagsbotten.

Läs mer: Jakten på den försvunna isoleringen

I maj 2015 stämmer paret mannen för att häva köpet eller få avdrag på köpeskillingen med 1,45 miljoner kronor.

Förutom fel i golvvärmeanläggningen anser paret att plintarna inte har anlagts till frostfritt djup.

Tingsrätten ger paret rätt i att golvvärmeanläggningen är felaktigt utförd, vilket lett till att det inte gått att få tillräcklig inomhustemperatur. Det har läckt in kalluft i ett oisolerat tomrum i bjälklagsfacken. Kalluften har kylt av bjälklagsplåtarna, golvvärmeslangarna, golvspånskivorna och plastmattan

För att åtgärda felet måste samtliga golv och golvspånskivor som täcker golvvärmeanläggningen demonteras. Utrymmet från blindbotten till bjälklagsplåtarna måste tilläggsisoleras. Väggar och golv i våtutrymmena måste rivas och förses med nytt ytskikt efter att bjälklaget tilläggsisolerats.

Ett skäligt avdrag för åtgärderna är 200 000 kronor, bedömer tingsrätten.

När det gäller plintarna har paret reklamerat det påstådda felet för sent och den delen av målet ogillas av tingsrätten.

Parterna ska stå för sina egna rättegångskostnader. För mannen innebär det att han totalt ska betala cirka 400 000 kronor efter att rättsskyddet använts.

Läs mer: Kändistät Brf stämmer Wallenstam för byggfusk

Mannen anser att han förlorat målet om golvvärmen på grund av juridiska spekulationer och inte av tekniska skäl. Golvvärmeanläggningen är inte felaktig, menar han. Tomrummet har varit lufttätt och därför har det inte varit nödvändigt med tilläggsisolering.

– Jag har inte gjort något fel när det gäller tomrummet i bjälklaget. Det ursprungliga tomrummet är 20–25 mm och golvvärmeslangen bygger cirka 17 mm av detta. Det handlar i själva verket om ett tomrum på 3,5–8 mm som det är möjligt att lägga isolering på. Jag har mycket svårt att se att jag skulle kunna ha gjort på något annat sätt, säger mannen till VVS-Forum.

Mannen menar att det är montageanvisningarna som öppnat för juridiska spekulationer. I anvisningarna står:

”Bjälklagsisolering ska fylla upp hela bjälklagsfacket. Mellanbjälklag är i allmänhet inte fullisolerade. Men för att undvika eventuella problem med avkylning av plåtarnas undersida vid otäta/dragiga bjälklag rekommenderas att isoleringen fyller upp eller ligger an mot plåtarnas undersida.”

Mannen uppfattar det som en rekommendation och inget krav på att isoleringen fyller upp hela utrymmet. Eftersom tomrummet varit lufttätt har det inte varit nödvändigt att isolera det.

– Jag anser att det är gjort enligt instruktionerna, säger han.

Enligt mannen finns det andra möjliga förklaringar till att värmen inte har fungerat i huset. Anledningar kan bland annat vara att ventilationen inte har fungerat genom ett för högt undertryck på grund av bristfällig injustering och att huset har kylts ner genom kallras från fönstren. Dessa förklaringar avvisas dock av tingsrätten.

Mannen kommer troligen inte att överklaga domen.

I juli 2017 säljer paret fastigheten för 1,25 miljoner kronor.