Logga in

Fel fortsätta felsöka förbränningstoa

Publicerad
22 maj 2018, 10:49

En krånglande förbränningstoa ställde till med problem – både för användarna och för VVS-företaget som försökte reparera toan.

En 56-årig kvinna från Karlstad har tillsammans med ytterligare två personer anmält ett VVS-företag i Bohuslän till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN rekommenderar företaget att återbetala närmare 3 500 kronor.

De tre beställarna av förbränningstoan begär att köpet hävs och att säljaren återbetalar cirka 7 400 kronor för toaletten.

De anlitade VVS-företaget för reparation av förbränningstoaletten. Trots tre reparationer kvarstod felet. Enligt uppgift hade överhettningsskyddet lösts ut.

Anmälarna bestrider att de lämnat in toalettstolen för service. Avsikten med att de anlitade VVS-företaget var att toalettstolen skulle repareras.

Eftersom toalettstolen testats utan anslutning till installation/rökgasrör har man inte kunnat utesluta att det rör sig om en felaktig installation, menar köparna som ifrågasätter företagets fortsatta försök att reparera toalettstolen.

Eftersom VVS-företaget inte hade installerat den aktuella förbränningstoaletten, utfördes servicen på företagets verkstad. Därefter provkördes toalettstolen fem gånger utan anmärkningar.

Kunden lämnade in toaletten vid ytterligare två tillfällen för service. Toaletten fungerade efter varje serviceåtgärd.

VVS-företaget har kontaktat återförsäljaren till den aktuella toalettstolen eftersom man misstänker att installationen är felaktig.

ARN konstaterar att det av utredningen i ärendet framgår att bolaget vid det första inlämningstillfället bytt ut ett antal delar på förbränningstoaletten.

Det finns inget i utredningen som tyder på att detta varit ett felaktigt förfaringssätt eller att felfria delar bytts, menar nämnden. Omständigheterna har inte varit sådana att företaget har varit skyldigt att avråda anmälarna från att utföra tjänsten.

Därför slår ARN fast att anmälarna stå för kostnaden för det första inlämningstillfället.

Men av utredningen i ärendet framgår vidare att bolaget vid de två senaste inlämningstillfällena bytte ut samma komponent, en tempsensor.

Eftersom företaget redan vid det första inlämningstillfället bytte ut tempsensorn anser nämnden att man borde avrått anmälarna från att låta utföra fortsatta arbeten med förbränningstoaletten.

Genom att inte göra detta ”föreligger det fel i tjänsten”. Nämnden anser att syftet med de två senast utförda arbetena är förfelat, vilket företaget borde ha insett. Anmälarna har därför rätt att häva avtalet beträffande dessa.

Kostnaderna för tempsensorbytena uppgick till närmare 3 500 kronor som VVS-företaget rekommenderas att återbetala.

VVS-Forum har förgäves försökt att nå VVS-företaget för en kommentar.