Logga in

Därför ger grannens öppna fönster dålig luft hos dig

Publicerad
16 maj 2018, 15:34

Många sover med öppet fönster, men som VVS-Forum tidigare skrivit visar forskning att detta kan försämra luften för grannarna. Nu har hela rapporten kommit.

Som VVS-Forum tidigare har skrivit gäller detta om lägenheten ventileras med mekanisk frånluft (FX), vilket är vanligast i nya flerbostadshus.

Det visar rapporten från Svensk Ventilation. Organisationen har jämfört ventilation och luftkvalitet i sovrum med sovande personer i verkliga bostäder – en med FX-ventilation och en med balanserad ventilation (FTX).

Tilluftsflödena reduceras kraftigt i FX-sovrummet om någon ett fönster i sovrummet brevid står på glänt med 2 cm.

Läs mer: Fönstervädring kan slå ut ventilation

Öppnar man dessutom det angränsande sovrummets innerdörr med 5 cm, så förvärras situationen ännu mer.

Uteluftflödet sjunker till en fjärdedel av Folkhälsomyndighetens riktvärde och koldioxidhalten stiger till hela 4 000 ppm.

Flödena i det FTX-ventilerade sovrummet påverkas inte alls, och koldioxidhalten håller sig på måttliga 1 000 ppm.

Jag tror framförallt att det behövs mer ventilationskunskap i byggbranschen.

Vet byggherrarna vad deras val av ventilationssystem innebär för de boende. Förmodligen inte för det byggs fortfarande många nya bostäder med frånluftsventilation (FX).

Britta Permats, Svensk Ventilation

– Dessutom kan nybyggda bostäder ha en godkänd OVK, men ändå inte uppfylla kravet på uteluftsflöde. Enligt Folkhälsomyndigheten bör inte uteluftsflödet understiga 4 l/s, person i bostäder. Därför bör uteluftflödet inte understiga 8 l/s i sovrum för två personer, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, och tillägger:

– Enligt mätningarna i rapporten så är det cirka 26 procent  av uteluftsflödet som kommer in via otätheter i stället för via uteluftsdonen. Det största noterade läckstället var mellan dörrkarm och vägg till trapphus och resultatet från täthetsprovningen visade att lägenheten har relativt god täthet.

Läs hela rapporten här.