Logga in

Så hindras spridning av legionella

Publicerad
19 apr 2018, 11:20

Legionella sprids från kyltorn – trots att kunskaper finns. Här är tipsen som kan stoppa smittan.

Miljösamverkan Västra Götaland genomförde för cirka tio år sedan en inventering av alla sina kyltorn. Ett förslag är att det skulle utökas till ett nationellt register, men än så länge är det ingen som vet hur många kyltorn som finns i Sverige och var de finns.

Åtta personer norr om Stockholm smittades av legionellabakterier från ett kyltorn i Kista förra sommaren. Fyra människor avled senare i legionärssjuka, och nu pågår utredningen om hur det hade kunnat undvikas.

– Det finns väldigt många kyltorn och om de inte sköts på rätt sätt så kan det uppstå risker för smittspridning. Fastighetsägare har ansvar att känna till det här, och det finns mycket kunskap och krav att luta sig mot, säger Caroline Schönning, utredare hos Folkhälsomyndigheten.

Läs mer: Så ska kyltornen legionellasäkras

I november förra året gjorde Folkhälsomyndigheten en sammanställning av kunskap och krav som finns gällande legionella i miljön.

Bland annat är verksamhetsutövare enligt lag skyldiga att göra egenkontroller, för att undvika skador och olägenhet för människors hälsa.

Egenkontrollen innefattar rutiner för exempelvis rening av utrustning och fortlöpande bedömning av risker.

Enligt miljöinspektören Charlotte Larsson på miljöförvaltningen i Stockholm räcker det inte att bara ha en fungerande reningsutrustning i ett kyltorn.

Doseringen av biociden som används för att ta bort bakterierna måste också vara rätt. Det gäller även att ha kontroll på halten legionella och var den finns.

– Bakterierna kan sitta i vissa delar av rör eller på väggarna i kyltornet, kanske så hårt att de inte lossnar när man spolar. Biociden kan också behöva bytas ibland för att undvika resistens, säger Charlotte Larsson.

Läs mer: Legionella orsakade fyra dödsfall

Kunskaper om legionellahantering finns även inom papper- och massaindustrin som arbetat under många år med problemet. Det senaste fallet med dödlig utgång inträffade i Örnsköldsvik 2013, då en äldre man fick i sig bakterier som läckt ut från Domsjö Fabrikers reningsanläggning.

– Industrin har inte fått bort problemet helt, men har hittat rutiner för hur de ska undvika spridning av bakterierna, säger Olof Åkesson, utredare på Naturvårdsverket.

Han menar att det finns saker som fastighetsbranschen skulle kunna lära av processindustrin på det här området.

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten diskuterar även hur de bättre ska kunna stötta lokala myndigheter i deras kontroll av legionella.

Viktigt att tänka på är:

  • Placeringen av kyltornet, med tanke på närhet till vistelsemiljöer och hur spridningen kan ske
  • Att inte återanvända vatten som kan innehålla bakterier
  • Att använda droppavskiljare på kyltorn, som förhindrar att luften för med sig vattendroppar
  • Att ta prover, stänga av och rengöra regelbundet samt följa de allmänna råd som finns om hur detta ska göras