Logga in

Fler kontroller av personalliggare väntar

Publicerad
15 apr 2018, 23:33

VÅRBUDGET 2018. Regeringen föreslår ett tillskott på sju miljoner kronor, i vårbudgeten som presenteras i dag, till oanmälda kontroller av personalliggare.

Syftet med personalliggare är att minska svartarbete och skapa en sundare konkurrens.

Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem. Utsatta människor som lever i otrygghet utnyttjas medan seriösa företag som gör rätt för sig konkurreras ut. Ökad kontroll av personalliggare är ett konkret sätt att bekämpa sådana råa maktstrukturer, säger finansminister Magdalena Andersson (S) i ett pressmeddelande.

Läs mer: Så mycket får entreprenören böta

Skatteverket fick ökat anslag för kontroll av personalliggare redan i höstens budgetproposition för 2018.

I vårbudgeten vill regeringen ytterligare stärka Skatteverkets kapacitet att genomföra kontrollbesök och kommer därför öka myndighetens anslag med sju miljoner kronor i år.

Från den 1 juli i år får Skatteverket månadsvisa uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen från de verksamheter som idag ska föra personalliggare.

Läs mer: Fritt fram fånga sol utan lov

Stödet till solenergi utökas i vårbudgeten. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Regeringen investerar ytterligare 170 miljoner kronor till företag och privatpersoner som installerar solceller.

Stödet till solceller har höjts successivt höjts och är nu totalt drygt en miljard kronor för 2018.

– Nu byggs det solceller så det knakar på hustaken runtom i Sverige. Det är tydligt att många människor vill göra en aktiv insats för att ställa om till 100 procent förnybar el. Solenergi kan komma att spela en allt viktigare roll i ett framtida hållbart energisystem, säger biträdande finansminister Per Bolund (MP).

Under tidigare år byggdes en kö upp då intresset för stödet var större än budgeterade medel. Även om köerna har minskat kraftigt, kommer en del av beloppet att gå till länsstyrelsernas arbete med att hantera stödet.

Den 1 januari i år höjdes stödnivån från tidigare 20 procent för privatpersoner till 30 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Energimyndigheten utreder hur stödet kan förenklas såväl för dem som investerar i solceller som för dem som administrerar stödet. 

Övriga satsningar i budgeten som berör installationsbranschen är:

Byggbonusen ökas med 95 miljoner kronor. Totalt delas omkring 1,4 miljarder kronor ut 2018 till landets kommuner.

– Byggbonusen har varit mycket uppskattad och bidragit till ett ökat engagemang och snabbare insatser för fler bostäder i ett stort antal kommuner, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

För att ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Förra året fick 199 av Sveriges 290 kommuner ta del av bonusen.

Snabbare handläggning av investeringsstöd för bostäder. Länsstyrelserna får nu ett tillskott på 15 miljoner kronor för att minska handläggningstiderna.

– Handläggningstiden av investeringsstödet ligger i snitt på 100 dagar, men i vissa fall kan det röra sig om upp till ett år. Genom ett extra stöd till de länsstyrelser som har högst behov hoppas vi att handläggningstiderna ska kunna kortas, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Investeringsstödet omfattar byggandet av hyresbostäder och bostäder för studenter. Under 2017 beviljades cirka 10 000 bostäder stöd.

Läs mer: Hon är VVS-montör mot alla odds

Sexuella trakasserier ska förebyggas, 25 miljoner kronor tillförs. Arbetsmiljöverket får 10 miljoner kronor under 2018 för att öka kunskaperna om sexuella trakasserier i arbetslivet och stärka det förebyggande arbetet.

– Under höstens #metoo-vrål vittnade många kvinnor om rena lagöverträdelser, men också om en helt oacceptabel arbetsmiljö. Det är uppenbart att det inte gjorts tillräckligt för att komma tillrätta med dessa problem, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Regeringen satsar också 15 miljoner kronor extra på de regionala skyddsombuden.

– På mindre arbetsplatser har de regionala skyddsombuden en viktig roll när det gäller att stödja arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet. Denna verksamhet vill regeringen stärka genom att tillföra ytterligare resurser, säger Ylva Johansson.