Logga in

Missade golvbrunn till varmvattenberedare

Publicerad
5 mar 2018, 13:32

Ett gift par, en 61-åriga man och en 58-åriga kvinna bosatta i Skåne, lät totalrenovera husets bad- och tvättrum. Men VVS-företaget missade att installera en golvbrunn till varmvattenberedaren.

Det var 2016 som paret slöt ett entreprenadavtal med ett lokalt VVS-företag, där bland annat den drygt 30 år gamla varmvattenberedaren skulle bytas ut mot en ny.

Kostnaden för entreprenaden har uppgått till närmare 300 000 kronor och ROT-avdrag har gjorts med omkring 27 000 kronor.

Den 26 september utförde det lokala VVS-företaget också egenkontroll av sitt arbete. Endast en anmärkning noterades: en felaktigt fungerande dimmer. När det gällde installationen av den nya varmvattenberedaren gjorde företaget inga anmärkningar.

Läs mer: Byggfel i badrum gav nej till bidrag

Samma dag upptäcktes fritt vatten på golvet i tvättstugan. Den person från VVS-företaget som utförde egenkontrollen plockade då av frontpanelen på varmvattenberedaren. Där fanns ett porslinskärl, från makarnas köksskåp, under säkerhetsventilen. Mannen från VVS-företaget förklarade att visst läckage kunde förekomma på grund av övertryck och att makarna därför fick tömma kärlet regelbundet.

Den 58-åriga kvinnan tyckte det var ett underligt sätt att ta hand om vatten från ett övertryck. I de monteringsanvisningar som följt med varmvattenberedaren kunde hon läsa att ”det är viktigt att korrekt dränering dras till golvbrunnen” och ”spilledning ska dras till golvbrunn” samt ”från säkerhetsventil ska dras ett spillrör till lämpligt avlopp”.

Hon påtalade detta i ett mejl till VVS-företaget i början på oktober 2016. Bolagets våtrumsansvarige svarade att det skulle upprättas en arbetsorder gällande varmvattenberedaren.

”På en del orter är vattentrycket högre. Vi byter ut säkerhetsventilen till en som tål 10 bar. Ventilen är planerad att bytas ut i morgon, vi går in med nyckel.”

I mitten av oktober 2016 meddelade kvinnan till VVS-företaget att det även efter ventilbytet fortsätter att rinna vatten och att hon fått tömma kärlet ett par gånger. VVS-företaget svarade att det inte ska rinna vatten på detta sätt och att man tittar på problemet gemensamt med VVS-montör och leverantör.

Den 25 oktober meddelade bolaget att problemet skulle lösas med ett 12 mm kromat rör som ska dras på/vid väggvinkeln samt därefter utmed takanslutningen och fram till den andra väggvinkeln samt vidare ned för anslutning i golvbrunnen på motsatt sida. Det talas också om en miniflottör.

Läs mer: Får kvarts miljon för fel i fastighet

Den aktuella typen av installation finns vanligen i badrum med utanpåliggande vattenrör, enligt Helsingborgs tingsrätt.

Villaägarna ifrågasatte förslaget och meddelade bolaget att det var helt uppenbart att installationen av varmvattenberedaren var felaktig och inte fackmässigt utförd, eftersom dragning av kondensrör till brunn enligt monteringsanvisningen saknades.

”Åtgärden innebär en nödlösning som i högsta grad är negativt för makarna, bland annat synliga rör, håltagning i nyinstallerade inredning samt en pump som väsnas och ska underhållas”, menar makarnas juridiska ombud i tingsrätten.

I slutet av november 2016 besiktades tvättrummet av en besiktningsman för att klarlägga felet. Han konstaterar att varmvattenberedaren inte anslutits till någon golvbrunn och att VVS-företaget missat denna väsentliga detalj samt att entreprenören brustit i planeringen av entreprenaden och egenkontrollen.

Läs mer: Bygget som sätter golvbrunnen i centrum

Besiktningsmannen slår också ner på att VVS-företaget inte alls diskuterat frågan om avlopp för varmvattenberedaren med makarna, att utbytet av säkerhetsventil kan ifrågasättas, att företagets förslag till åtgärder inte är vare sig en acceptabel eller fungerande lösning samt att ett avlopp för spillvatten måste anordnas.

Alla på marknaden förekommande varmvattenberedare måste ha en korrekt dränering av förekommande spillvatten. Den gamla varmvattenberedaren var ansluten till ett 20 mm avloppsrör av koppar som i sin tur var direktanslutet till avloppsledningen under betongplattan.

Besiktningsmannen pekade också på att VVS-bolaget ”av oförklarlig anledning valt att kapa och övergjuta det befintliga avloppsröret då man avlägsnade den ursprungliga varmvattenberedaren. Bolaget väljer alltså bort möjligheten att koppla den nya varmvattenberedaren på det befintliga avloppet. Trots denna åtgärd anordnar bolaget inget nytt avlopp.”

”Det är inget komplicerat fel vi talar om eftersom alla inom branschen vet att det måste anordnas ett avlopp för det spillvatten som kommer från en varmvattenberedare. I stället för att ta sitt ansvar så försökte VVS-företaget lura makarna med ett påstående att de har ansvaret för att tömma kärlet som ställts under beredaren”, menar makarnas juridiska ombud.

För att lösa felet med avsaknaden av ett avlopp under varmvattenberedaren på ett fullgott och fackmässigt sätt får man helt enkelt göra om tvättrummet. VVS-bolaget åtog sig att göra en komplett installation, men makarna valde ett annat VVS-företag.

Parterna har därefter gått med på förlikning där VVS-företaget ska betala 60 000 kronor till makarna.