Logga in

Därför slutade badrumsrenoveringen i rätten

Publicerad
21 mar 2018, 12:09

Felaktiga rördragningarna och en WC som inte var fackmässigt installerad kostar entreprenören 250 000 kronor, efter en förlikning vid Svea hovrätt.
– 87-åringen är väl värd sina pengar, menar projektledaren på företaget som gjorde om renoveringen.

Ett byggföretag började hösten 2012 att renovera ett badrum åt en 87-årig man i hans bostadsrätt i Stockholm. Detta blir början på en lång rättslig process som slutar i förlikning vid Svea hovrätt den 12 mars.

Företaget uppgav sig vara behörigt enligt PER:s branschregler och följa Säker Vattens regler. Men det mesta gick snett och 87-åringen anlitade en besiktningsman som underkände hela entreprenaden.

 

Läs mer: Missade golvbrunn till varmvattenberedare

Han påpekade också att PER:s branschregler upphörde 2007. I dag gäller i stället Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.

”Många av felen var av estetiskt slag. Ett fel av mer allvarligt slag var att rördragningarna var felaktigt utförda samt att den inbyggda WC-cisternens fixtur var bultad ner i golvet. Därtill låg avloppsröret för långt ner mot vägg”, menade besiktningsmannen.

Arbetet slutfördes aldrig, enligt 87-åringen som därmed inte kunde reklamera renoveringen. Byggföretaget, å sin sida, menarde att renoveringen blev klar hösten 2012.

Våren 2017 stämde 87-åringen byggföretaget inför Stockholms tingsrätt.

Läs mer: Byggfel i badrum gav nej till bidrag

87-åringen sa att han framfört krav på avhjälpande av felen, men byggfirman hade inget gjort. I stället fick den äldre mannen på egen bekostnad anlita ett nytt byggföretag som tvingades göra om arbetet helt.

”Det är helt ofattbart hur man kunnat utföra arbetet på det sättet. Avloppsröret låg för nära vägg, det saknades skvallerrör till WC:n och golvnivån var på fel höjd, för att nämna några exempel.”

Jesper Abelt, tidigare projektledare på Jungarve Bygg

 

Hösten 2015 påbörjades arbetet med att riva ett redan ”renoverat” badrum för att sen börja om med renoveringen. Entreprenaden godkändes efter en slutbesiktning.

– Det är helt ofattbart hur man kunnat utföra arbetet på det sättet. Avloppsröret låg för nära vägg, det saknades skvallerrör till WC:n och golvnivån var på fel höjd, för att nämna några exempel, säger Jesper Abelt, som då var projektledare på Jungarve Bygg och tillägger att badrumsrenoveringen var långt från Säker Vattens krav.

– 87-åringen är väl värd sina pengar, som han nu får tillbaka, menar Jesper Abelt, som i dag är vd på byggföretaget JBI AB.

Läs mer: De struntar i ARNS:s rekommendationer

Den första byggfirman har dock en helt annan åsikt och menar att arbetet har utförts i enlighet med upprättad offert. ”De avvikelser som angetts i protokollet från slutbesiktningen faller inom acceptansen för denna typ av arbeten.”

Byggföretaget menar också att besiktningsmannen ”inte är behörig enligt regelverket Säker Vatten” och ifrågasätter därför besiktningsprotokollet.

Företaget menar också att 87-åringen inte har reklamerat felen i tid.

Men tingsrätten går på 87-åringens linje som också stärks av besiktningsmannen och det nya byggföretagets synpunkter att det utförda arbetet var felaktigt. Stockholms tingsrätt menar också att 87-åringen reklamerat i rätt tid.