Logga in

Vedträn skickas i protest till bostadsministern

Publicerad
8 feb 2018, 10:23

– Vi kommer aldrig ge upp våra gamla vedspisar! Nu postar Vedspisupproret vedträn till både bostadsminister Peter Eriksson (MP) och Boverkets generaldirektör. 

Facebook-gruppen Vedspisupproret, med 17 000 medlemmar, gör uppror mot Boverkets nya regler för vedspisar. De skickar vedträn med slagord mot förslagen till nya eldningskrav och skrotningspremier på vedspisar till Boverkets generaldirektör och till bostadsminister Peter Eriksson.

– Vi har fått in 40 vedträn hittills, säger registratorn på Näringsdepartementet, där bostadsministern finns.

Läs mer: Vedspisupproret sprider sig

På Boverket har man än så länge tagit emot 15 vedträn. Boverket är den myndighet som kom med förslagen om skärpta krav på fastbränsleeldning och en skrotningspremie för att förhindra andrahandsmarknaden på vedspisar.

Var Boverkets förslag ogenomtänkta?

– I Boverkets byggregler har det sedan länge funnits utsläppskrav på rumsvärmare, vedspisar, pannor etc och det här var en skärpning i linje med de ekodesignkrav som kommer 2020 och 2022 och utifrån miljökvalitetsmålen tidigarelägger dessa . Däremot så borde vi hanterat information och vägledning på ett bättre och framförallt tydligare sätt om vad det är som gäller, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket.

– Det är mycket i sociala media kring det här och som vi följer, så det kom inte som en överraskning. Ett uttryck för folks frustration som vi försöker hantera på ett korrekt sätt och i de fall där vi kan se avsändare även ge svar tillbaka, tillägger han.

”Vedspisar är en mänsklig rättighet.”

Inlägg på Vedspisupprorets Facebook-sida.

Men vedspisar är inte bara en värmekälla. Så här skriver Vedspisupprorets grundare på Facebook:

”Vedspisens glöd är hjärtat i svensk byggnadskultur. Eldstaden är inte bara en del av det goda livet. Den är förutsättningen för överlevnad på landsbygden, i vardag och i kris. Gjutjärnsspisar och kaminer är levande minnen av den industri som en gång byggde välstånd och utveckling.”

Läs mer: Uppror mot eldningsregler

Vedspis av äldre modell.

Andra inlägg på Vedspisupproret ger uttryck för starka känslor. Här är några exempel:

”Vedspisar är en mänsklig rättighet.”

”Vedspisupproret debatterades i riksdagen. Detta kommer förfölja dem ända fram till valdagen.”

”Vi kommer aldrig att ge upp våra gamla vedspisar och vedkaminer, även om det blir förbud att installera och använda dom vid nybyggnation.”