Logga in

Inget ROT-avdrag för täthetsprovning

Publicerad
9 feb 2018, 06:00

En täthetskontroll för att söka efter läckor i småhus är inte berättigad till ROT-avdrag. Det slår Högsta Förvaltningsdomstolen fast i en vägledande dom.

En småhusägare ville åtgärda brister i isoleringen som uppkommit vid en omfattande renovering och tillbyggnad.

För att säkerställa att åtgärderna är fackmannamässigt utförda skulle ett annat företag därefter genomföra en täthetskontroll.

Läs mer: Jakten på den försvunna isoleringen

Småhusägaren begärde ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden om den planerade täthetskontollen kunde ses som ROT-arbete.

Skatterättsnämnden sa nej och motiverade att en restriktiv tillämpning ska göras av ROT-avdraget och att det framgår av förarbetena att endast åtgärder som kan ”hänföras till byggnadsarbeten i vanlig bemärkelse” ska ge rätt till ROT-avdrag.

Nämnden pekade också på att inte alla tjänsteleverantörer i byggkedjan ska omfattas av skattereduktionen.

Läs mer: VVS-Forum granskar rörisoleringen

Täthetskontrollen beskrivs på följande sätt:

En lös ram med en styr- och reglerbar fläkt sätts in i en dörröppning till huset. Efter att alla ventiler och den öppna spisen tätats skapas ett undertryck med hjälp av fläkten.

Luftflödet mäts och ger ett mått på husets täthet.

Samtidigt används en värmekamera för att ta reda på var det läcker in luft. Resultatet av kontrollen redovisas därefter i en rapport.

Men Högsta förvaltningsdomstolen går på samma linje som Skatterättsnämnden och slår fast att täthetskontroll inte berättigar till ROT-avdrag.