Logga in

Hårdare EU-regler för bisfenol A

Publicerad
15 feb 2018, 14:33

Gränsvärden för det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA) sänks kraftig i hela EU. 

Lagen innebär bland annat att material och produkter som kan överföra bisfenol A till dricksvatten och livsmedel som riktar sig till barn mellan 0–3 år helt förbjuds.

Magnus Everitt, Installatörsföretagen

– Det är väldigt bra att gränsvärdena för bisfenol A skärps. Dricksvatten är ju ett av de viktigaste livsmedlen, säger Magnus Everitt, expert på installationsteknik på Installatörsföretagen.

Den nya lagen är en stor framgång för Sveriges ansträngningar att påverka reglerna i hela EU i samma riktning, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

– Det här är goda nyheter som innebär ett bättre skydd för en halv miljard människor i EU. Det är också en svensk framgång att gränsvärdena för BPA nu sänks så kraftigt. Livsmedelsförpackningar för små barn får inte överföra någon bisfenol A till barnmaten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Läs mer: Hormonstörande ämne i kranvattnet

BPA används exempelvis vid tillverkning av epoxiplaster och är bland annat förbjudet vid relining av dricksvattenrör.

2013 avslöjade VVS-Forum att det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA) hittats i 16 av 22 prover som tagits i flerbostadshus runtom i landet. Kemikalieinspektionen bedömer att det finns 3 000 lägenheter i landet som har relinade tappvattenrör.

De nya reglerna innebär bland annat följande:

  • BPA får inte överföras från förpackningar till dricksvatten och livsmedel avsedda för barn mellan 0–3 år. Sen tidigare är BPA förbjudet att användas i nappflaskor.
  • Gränsvärdet för överföring från förpackning/material till dricksvatten och livsmedel sänks från 600 μg BPA/kg till 50 μg BPA/kg livsmedel.
  • Den nya lagstiftningen har utökats så att den också omfattar lacker och ytskikt i dricksvatten- och livsmedelsförpackningar.

De nya reglerna börjar gälla från den 6 september 2018.

Läs mer: Nu förbjuds bisfenol A vid relining av tappvattenrör

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echas beslutade förra året att ämnet BPA skulle föras upp på kandidatförteckningen som hormonstörande för människa, något som nu banar väg för en EU-utfasning av ämnet.