Logga in

Enklare flyga med drönare

Publicerad
6 feb 2018, 11:07

Det nya regelverket öppna möjligheter för bygg- och VVS-branschen.

Från den 1 februari har det blivit enklare att flyga med drönare, något som även kan gynna VVS-branschen.

Den största förändringen är att det nu i många fall blir möjligt att flyga närmare flygplatser. Det införs även ett krav på att man måste märka drönaren med sitt namn och telefonnummer, även om det bara är en liten hobbydrönare.

– Det här kan förenkla för VVS-branschen, inte minst när det gäller takarbeten och andra höga höjder. I stället för en skylift kan man skicka upp en drönare med kamera för att fotografera av taket, säger Magnus Everitt, expert på installationsteknik på Installatörsföretagen.

Läs mer: Därför beviljades de drönartillstånd

En annan nyhet är att man numera kommer kunna söka om tillstånd för att få flyga med drönare utom synhåll och på högre höjd än 120 meter. Detta bör innebära att det nu öppnas upp för helt nya typer av kommersiella tjänster som till exempel godstransporter med drönare från VVS-grossist till VVS-montör.

Drönarbranschen ställer sig positiv till de nya reglerna.

– Vi välkomnar ytterligare liberalisering så länge det inte påverkar säkerheten. Transportstyrelsen gör ett bra arbete med att anpassa lagar och regler vilket leder till att Sverige återigen kan ligga i framkant. Det främjar innovation och skapar fler jobbtillfällen, säger Alexander Greidinger, vd på drönarföretaget Fastout, i ett pressmeddelande.

Läs mer: ”Stopp för drönare slår mot byggandet”

De största skillnaderna mot dagens regelverk är:

  • Drönare som väger under 150 kilo omfattas av reglerna. Det kommer alltså inte längre spela någon roll om syftet med flygningen är privat eller kommersiell.
  • Drönare som används för speciella verksamheter – militär, tull, polis, sök- och räddning, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar – är undantagna från reglerna. För dessa verksamheter gäller i stället särskilda villkor.
  • Kravet på tillstånd från Transportstyrelsen för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll tas bort.