Logga in

Byggfel i badrum gav nej till bidrag

Publicerad
27 feb 2018, 08:30

En 86-årig kvinna i Uppsala ansökte om bostadsanpassningsbidrag till en duschkabin, men fick nej på grund av byggfel.

Hösten 2017 avslog plan- och byggnadsnämnden i Uppsala den 86-åriga kvinnans ansökan om bostadsanpassningsbidrag för duschkabin. Beslutet motiverades bland annat så här:

”Den 86-åriga kvinnan duschar i dag mot det befintliga ytskiktet i ett utrymme i sitt badrum. Kring duschplatsen finns ett draperi. Vid duschning rinner vattnet ut över golvet i riktning mot den golvbrunn som är placerad under handfatet en bit bort från duschplatsen.”

Enligt arbetsterapeutens intyg är det svårt för den 86-åriga kvinnan att torka upp vattnet på golvet efter dusch på grund av nackbesvär.

”En duschkabin skulle underlätta eftersom vattnet då inte skulle rinna ut på golvet”, menar arbetsterapeuten.

Läs mer: Får kvarts miljon för fel i fastighet

Nämnden tvivlar inte på att en duschkabin skulle underlätta för den 86-åriga kvinnan. Det faktum att vattnet rinner ut över golvet beror på att golvbrunnen är felplacerad i badrummet.

”Installation av duschkabin i detta fall är att betrakta som åtgärdande av en byggnadsteknisk brist varför bidrag inte kan beviljas”, menar plan- och byggnadsnämnden.

Den 86-åriga kvinnan, som lever ensam i bostadsrätten sen våren 2017, berättar att badrummet är renoverat och i gott skick med en fullt fungerande golvbrunn, men problemet är golvbrunnens läge efter ett sedan länge borttaget badkar.

Läs mer: Ratat företag fick rätt om VS-upphandling

”Även om golvbrunnen legat mitt under duschen, och inte som nu cirka 70 cm i från, skulle givetvis mycket vatten rinna ut på golvet ändå. Ett duschdraperi tar inte emot vattenstrålen särskilt effektivt. Att vattnet rinner ut på golvet beror alltså inte på en byggnadsteknisk brist”, menar hon.

Förvaltningsrätten konstaterar att ”syftet med lagen var att klargöra att bostadsanpassningsbidrag inte ges för att rusta upp bostäder som inte uppfyller dagens bostadsstandardförhållanden”.

Läs mer: Nu har reumatikern Inga-Lill fått en ny blandare

”Installation av duschkabin behöver vidtas av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. Det framgår nämligen att det faktum att vatten rinner ut på badrumsgolvet beror på att duschplatsen är placerad långt ifrån golvbrunnen och att detta avviker från det normala”, anser domstolen.

Det är en således en byggnadsteknisk brist som uppkommit i samband med att badkaret togs bort, menar Förvaltningsrätten och avslår överklagandet.