Logga in

Vem betalar när VVS-installatören gjort fel?

Publicerad
17 jan 2018, 14:56

Det blir dyrt när ingjutna spillvattenledningar ska åtgärdas, ofta kostar det mer än att installera ledningarna från början. Men vem som står för kostnaden när VVS-installatören gjort fel ska nu avgöras i Högsta domstolen.

Det aktuella rättsfallet är en långdragen tvist mellan HSB Malmö och Infjärdens Värme (Ivab). Det var under 2006 som HSB Malmö lät uppföra två bostadshus med 56 lägenheter och en lokal åt en bostadsrättsförening på totalentreprenad enligt ABT 94.

HSB Malmö upphandlade sedan i sin tur Ivab, som skulle projektera och utföra VVS-installationerna i byggnaderna till fast kostnad om 8,2 miljoner kronor, även det på totalentreprenad.

LÄS MER: Kändistät Brf stämmer Wallenstam för byggfusk

Rörentreprenaden blev godkänd vid slutbesiktning men under garantitiden upptäckte de boende dålig avrinning i avloppen. Besiktningar visade senare att i 43 av 54 undersökta lägenheter hade spillvattenledningarna med diameter 50 mm lagts med bakfall. Sju lägenheter hade bakfall även på 75 och 110 mm ledningar. Dessutom förekom överspolning från WC till andra enheter i 29 lägenheter.

Enligt HSB Malmö har de felaktigt utförda spillvattensystemet kostat omkring 13,7 miljoner kronor. I detta ingår bland annat att bila upp och återställa golven, projektledning samt hyra för ersättningslägenheter och kontor.

Parterna har kommit överens på de flesta punkter. Malmö tingsrätt har också kommit fram till att det var fel i entreprenaden och att Ivab haft skyldighet att avhjälpa dessa.

Frågan om vem som ska stå för alla kostnader kvarstår dock. Malmö tingsrätt har beslutat, med parternas samtycke, att frågan ska avgöras av Högsta domstolen. Ivab menar, med stöd av ABT 94, att ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 procent av kontraktssumman. HSB Malmö hävdar i sin tur att Ivab ska betala alla kostnader.