Logga in

VVS-företag får betala 200 000 kronor till villaägare

Publicerad
11 dec 2017, 06:00

Malmö tingsrätt ger en villaägare rätt mot ett VVS-företag, som skulle åtgärda ett felkopplat avlopp i en villa.

Kort efter att en 39-årig kvinna och hennes sambo köpt en villa i ett attraktivt område i Malmö upptäckte de att vatten trängde upp vid ett av stuprören och att det blev ideliga stopp i avloppet.

Paret kontaktade kommunens VA-bolag som filmade ledningarna och konstatera att felet fanns i fastighetens VA-installationer.

Fick inte kommunalt VA till flerbostadshus

Det visade sig att en del av villans system för spillvatten (förorenat vatten från diskhoar, toaletter och duschar) anslöt till kommunens dagvattennät.

Paret anlitade ett VVS-företag för att bland annat byta tappvattenledningen, justera bakfall på spillvattenrör samt åtgärda felkopplingen så att fastighetens avlopp leds om från kommunens dagvattennät till spillvattennätet.

Men VVS-företaget hann bara arbetade i två dagar i november 2016 på grund av ”felaktiga ritningar och felaktig information” från villaägaren, enligt VVS-firman.

Den 39-åriga kvinnan menar att ett fast pris på 58 400 kronor (efter ROT-avdrag) var avtalat, men att VVS-företaget inte utfört något av de överenskomna arbetena. I stället hade företaget gjort sökning och grävning efter VA-ledningar, som dessutom utförts på ett icke fackmässigt sätt.

”Gamla VA-ledningar förorenar dricksvattnet”

Den 39-åriga kvinnan uppger att hon tvingades anlita en annan entreprenör som fått göra om arbetet från grunden, och därutöver fått åtgärda brister och skador på fastigheten som det skånska VVS-företaget orsakat. Exempelvis hade VVS-företaget huggit ner två träd och skadat ett staket.

VVS-företaget stämde villaägaren och krävde villaägaren på drygt 50 000 kronor plus ersättning för rättegångskostnader på 15 000 kronor.

Den 39-åriga kvinnan krävde å sin sida VVS-företaget på samma summa, 50 000 kronor, samt ersättning för rättegångskostnader på närmare 220 000 kronor.

Husen som renar avloppsvatten bättre än reningsverk

Malmö tingsrätt beslutade att VVS-företaget ska betala omkring 40 000 kronor till den 39-åriga kvinnan samt stå för villaägarens rättegångskostnader på närmare 160 000 kronor.

I stället för 50 000 kronor, som VVS-företaget krävde av kvinnan, ska bolaget nu betala 200 000 kronor till villaägaren, om tingsrättens dom står sig.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.