Logga in

Rekordmånga legionellafall

Publicerad
16 nov 2017, 10:08

Hittills i år har Sverige drabbats av 171 legionellafall, 25 fler än under hela 2016. Samma tendens finns i Danmark där närmare 200 fall anmälts till och med augusti.

Toppnoteringen av legionellafall hittills var 2015 då 166 personer smittades. Men nu har det alltså överskridits på drygt tio månader.

Caroline Schönning. Foto: Jan Fredriksson

– Vi vet ännu inte vad det beror på. Situationen ser likadan ut i flera europeiska länder, säger Caroline Schönning, på Folkhälsomyndigheten.

Enligt statistiken är det de inhemska smittfallen som ökat mest. I Sverige har antalet fall där det konstaterats att personerna smittats utomlands legat på omkring 60 fall om året sedan 2014.

Läs mer: Rehabcenter drabbat av legionella

Flest fall har inträffat i de befolkningstäta regionerna Stockholm och Skåne. Kronobergs och Södermanlands län har få fall, och så har det varit enligt Folkhälsomyndighetens statistik från de senaste tio åren.

– Det har vi ingen känd anledning till. Vi vet inte om läkare i de länen tänker annorlunda eller om det bara är slumpmässigt, säger Caroline Schönning.

Läs mer: Miljoner till branschrelaterad forskning

Danmark är ett av det mest utsatta länderna i EU och har drabbats hårt i år. Hittills har det rapporterats in 198 fall till Statens Serum Institut. Normalt rapporteras in omkring 110 fall om året. Även i Danmark har de flesta smittats i landet.

– De har generellt högre incidens än oss. Vi vet inte varför, det kan bero på att man har andra rutiner för att hantera fall av lunginflammation eller på något annat i samhället, säger Caroline Schönning, och jämför med Finland, där läkarna ser det mer som en reserelaterad smitta.

Till VVS-installatörer ger Carolina Schönning rådet att följa Boverkets regler kring temperaturer och branschregler Säker Vatten.